Trage Wegen

De Ronsers vzw, lid van Trage Wegen vzw

Vanwaar onze aandacht voor de trage wegen?

Alle tochtbegeleiders vinden het een uitdaging om voor de kleinste, smalste en meest pittoreske wegen te kiezen. De stippellijnen op de stafkaart zijn onze beste kameraad. Die wegen zijn per definitie onverhard en laten een streek zien zoals je die anders nooit kan beleven.

Jurn Verschraegen, Mechelen

Helaas merken we, net als Trage Wegen vzw, dat we al eens oog in oog durven te staan met een eigenaar die een weg op eigen houtje afsloot. Soms moeten we ons door hoog struikgewas worstelen wanneer een pad volledig dichtgegroeid is. Alternatieven zijn er vaak niet en als je de weg aan de plaatselijke bevolking vraagt, verwijzen die je vaak naar brede asfaltstroken in de buurt met het argument dat ‘die weg er al jaren niet meer ligt en dus ook niet meer gebruikt wordt’. Ooit kreeg ik de opmerking dat die stippelwegen enkel op die ‘militaire’ stafkaarten staan omdat militairen ervan houden overal op, onder, door en over te kruipen. Met ons lidmaatschap willen we een signaal geven dat we de trage wegen in ere hersteld willen zien. Niemand houdt ervan om een wandeling te zien stranden op zijn mooiste punt.

Is het onze taak mensen enthousiast te maken als het over trage wegen gaat?

Onze eerste bekommernis ligt natuurlijk in het wandelen en het fietsen. Maar als we ons trage-wegennet willen behouden of ter beschikking stellen, dan vinden wij dat een trekkersgroep als de onze er een logica van natuurbehoud en respect voor ons erfgoed op na dient te houden. We zijn nog zo fier om nét die wegen met onze groep te ontdekken in een streek waarvan velen op voorhand dachten ‘wat is daar nu te bewandelen?’ In ons dicht verkaveld Vlaanderen is het recreatief gebruik maken van de open ruimte een hele kunst. We houden wel van creativiteit om kaart en kompas te hanteren maar als het even kan moet het terrein ook nog meewillen. De confrontatie met de realiteit leidt té vaak tot frustratie. Daarom bevelen wij onze abonnees het lidmaatschap van de vzw Trage Wegen aan.