De Ronsers vzw,
een frisse bries in je vrije tijd

Juni
Za 3

t/m

Ma 5

Kapellen - Essen, grensoverschrijdend

Tochtbegeleiding: Freddy Verschoore

Tel: 03 665 36 54 of 0494 15 98 12

 • Type: fietstrektocht
 • Afstand: 68 + 83 + 70 km. De afstanden zijn kort gehouden om nieuwe deelnemers niet al te zeer af te schrikken. We blijven fietsen in groep en er wordt altijd gewacht op de iets minder sportieve fietsers.
 • Samenkomst: om 10u15 op het einde van de grote parking aan station van Kapellen.
 • Verblijf: Natuurvriendenhuis, Oude Baan 110, 2910 Essen, tel 03 667 20 31. We slapen in de gerenoveerde kamers van 3 personen (geen stapelbedden) met douche en toilet op de kamer. Wie vegetarisch wil eten: vermelden bij inschrijving.
 • Deelnemen: contacteer de tochtbegeleider.

Gelegen op de grens tussen zee en het Brabants dekzandlandschap ligt een gebied waar nog op vele plaatsen sporen te vinden zijn van de strijd tussen mens en het water. De vele springvloeden hebben diepe geulen in het landschap nagelaten en de talloze keren de door de mens aangelegde dijken doorbroken. De wind zag de kans, na de ijstijd om het zand mee te nemen en zo kwam men tot het huidig zandlandschap waarin de Ronsers gaan rondfietsen.

Zaterdag 3 juni 2017 (68 km met bagage)

We vertrekken om 10u30 op de parking van het station te Kapellen (12 km ten noorden van Antwerpen) We fietsen door een bosrijk gebied (soms een goed berijdbare zandweg) tot aan Zandvliet waar we onze boterhammen opeten. In de namiddag fietsen we langs Ossendrecht naar de Kreekraksluizen. We vervolgen onze weg langs het water tot aan Bergen op Zoom. Daar rijden we rond de stad tot aan de jeugdherberg. We houden hier een korte pauze en vervolgen dan onze tocht tot aan het Natuurvriendenhuis in Essen waar we 2 nachten verblijven in half pension.

Zondag 4 juni 2017 (83 km zonder bagage)

Na een bakkersbezoek in Horendonk fietsen we door heide en bosgebied langs Rijsbergen naar bedevaartsoord Meersel-Dreef. Daar volgen we de Mark tot Ulvenhout. We houden halt voor onze picknick ergens in het Mastbos (ten zuiden van Breda) Daarna trekken we noordwaarts - opzij van Etten-Leur - naar Bosschenhoofd waar we een korte halte houden. We vervolgen onze tocht via de wondermooie Rucphense Bosschen en fietsen van daar terug naar onze slaapplaats in Essen.

Maandag 5 juni 2017 (70 km met bagage)

We vertrekken via Wildert en Nieuwmoer (kans op bakkersbezoek), onder Loenhout door naar Brecht. Daar bereiken we het kanaal Turnhout-Schoten dat we volgen in zuidelijke richting tot voorbij St.-Job-in-'t Goor. We fietsen dan langs het Anti-Tankkanaal tot aan het Militair Vliegveld van Brasschaat waar we onze afscheidspint zullen drinken. Dan resten er ons nog een zevental kilometer tot aan het station van Kapellen.

Juni
Za 17

ev.

Zo 18

Langs de Nete van Heist o/d Berg naar Lier

Tochtbegeleiding: René Brynaert

Tel: 016 40 66 30

E-mail: (niet voor snel antwoord)

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: zaterdag: ongeveer 23 km. Inkorten kan bvb in Berlaar.
  Zondag: ongeveer 28 km maar onderweg kruisen we enkele busroutes naar Mechelen voor wie het wat korter wil.
 • Samenkomst: zaterdag: bij het station van Heist-op-de-Berg om 9u40. We wachten op de trein uit Leuven en Aarschot die om 9u39 aankomt. Zondag: je wordt per mail verwittigd als de tocht op zondag doorgaat.
 • Meebrengen: stevig schoeisel (het kan hier en daar drassig zijn). Boterhammen en drank voor 's middags. € 1 Ronsergeld wat kleingeld voor op café, een zakje voor je afval. Geen honden.
 • Verkeersinfo: vanuit Lier en Mechelen en vanop vele plaatsen onderweg geraak je nog dezelfde dag terug thuis.
 • Deelnemen: aanmelden graag per mail, zeker als je voor het hele weekend meewil of alleen op zondag. Prijs en nodige info worden je dan zo vlug mogelijk teruggemaild.

Een vervolg op een vorige tocht die van Westerlo naar Heist ging ook langs de prachtige Nete. We vertrekken bij het station van Heist op de Berg. Na enkele bewoonde straten komen we bij een natuurreservaatje, de Averegten, om wat verder in Itegem de Grote Nete te bereiken die we gedurende ettelijke km over onverharde jaagpaden zullen volgen langs al haar grillige kronkels. Kleine bossen, weilanden, vijvers, een paar kerktorens, kasteeltjes en afgelegen boerderijen vormen een landschap dat nog veel heeft van hoe het vroeger was. Onderweg zijn er ook enkele landelijke herbergen zoals het Schipken bij de Kruiskensberg. Daar werden in 1975 enkele opnames gemaakt voor de film 'Pallieter' van regisseur Roland Verhavert. De herberg en de omgeving zijn beschermd. Bij het naderen van Lier zijn de dijken verhard en kunnen we voor binnenwegen kiezen. We vallen Lier binnen langs het begijnhof en vinden daar wel een geschikt terrasje om uit te blazen.

Mogelijkheid om er een weekendtocht van te maken:

Indien er voldoende kandidaten zijn en er nog plaats is in de jeugdherberg van Lier, breien we een flinke staart aan deze dagtocht. We trekken dan van Lier naar Mechelen langs de GR 12. Het landschap is vlak en nog onverwacht groen en landelijk: akkers en weiden, kleine bossen en enkele natuurreservaatjes. 's Middags komen we in OLV-Waver met indrukwekkende neogotische kerk. Vlak voor Mechelen trekken we door het Mechels Broek, een vochtig weidegebied met grote rijkdom aan planten en vogels.

Juni
Zo 18

Duinenpracht over de grens, Zuydcoote - Bray-Dunes (F)

Tochtbegeleiding: Anneke Vanden Bergh

Tel: 057 48 64 57 of 0495 899 209

E-mail:

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: 19 km, wel erg pittig: veel op en af door mul zand!
 • Samenkomst: het parkeerterrein ter hoogte van de grensovergang in de wijk "De Mol", tussen het grenscafé Palais du Picon en de ingang van de camping le Perroquet. (Het einde van de Duinhoekstraat) om 9u45. We vertrekken stipt om 10u00. Voor wie met de trein komt: afstappen in De Panne. De chauffeurs onder ons kunnen je oppikken aan het station (aankomst 9u08 vanuit Gent).
 • Meebrengen: zonnebescherming, picknick en drank voor de dag; ronserbijdrage van € 1.
 • Deelnemen: graag aanmelden bij de tochtbegeleidster, zodat we weten wie met de auto en wie met de trein komt!

Vandaag verkennen we een ongerept en weinig bekend duinengebied van bijna 600 ha groot. 'La Dune du Perroquet' (250 ha), de wondermooie 'La Dune Marchand' (110 ha) en 'La Dune Dewulf' (205 ha) vormen schitterende natuurlandschappen met een zeldzame flora en fauna. Langs het strand vind je nog oorlogsbunkers, overblijfselen van de Atlantikwall die de Duitsers tijdens WO II bouwden. Weinig asfalt vandaag, maar wel veel zand in al zijn varianten!

Eenmaal voorbij de spuuglelijke camping Le Perroquet duiken we de gelijknamige duinen in. Op dit pittig parcours verkennen we de talrijke grote en kleine 'pannen' en 'duintoppen' van het 260 ha grote La Dune du Perroquet. Bray-Dunes herkennen we aan de kerktoren zonder spits: de kerk werd zwaar beschadigd in WO II. Kronkelend tussen de prachtige duinenbegroeiing bereiken we een tweede duinengebied: La Dune Marchand, van oorsprong een jachtgebied. Met Zuydcoote in zicht nemen we de GR120 (GR du littoral) en steven we af op het rustige Leffrinckoucke. We doorkruisen eerst La Dune Dewulf. Voor de moedigen wacht een prachtig panorama op de top van een hoge duin! Aan het einde van het zandpad zien we de restanten van de Batterie de Zuydcoote, gebouwd om de haven van Duinkerke te beschermen. Er wacht ons nu een lange strandwandeling terug. Als het hoog water is, moeten we door het mulle zand ploeteren! (met dank aan de GR dagstappergids 'Frans-Vlaanderen').

Juni
Wo 21

Uitbergen (Overmere), Kalkense Meersen en Donkmeer

Tochtbegeleiding: Roland Vansteelandt

Tel: 0479 55 43 43

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 20 km. Recreatief stappen in twee lussen.
 • Samenkomst: start om 10u00 aan café, feestzaal De Zwaan, Veerstraat 14 Uitbergen (Berlare). Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers.
 • Meebrengen: eigen picknick voor in café de Zwaan in Uitbergen en drank voor onderweg. We nemen onze lunchafval mee in de rugzak.
 • Verkeersinfo: parking aan de kerk in de Veerstraat.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina. De bijdrage van € 2 wordt onderweg afgehaald. Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten.

Uitbergen is samen met Overmere een woonplaats van Berlare. Tussen Uitbergen, Schellebelle en Kalken liggen de Kalkense Meersen. Tussen Overmere en Berlare ligt, gespreid over de drie deelgemeenten, het gehucht Donk. We verkennen het gebied in twee luswandelingen.

Kalkense Meersen - voormiddaglus 9,5 km

Met 800 hectare aaneengesloten, vochtig grasland, vormen de Kalkense Meersen één van de grootste overblijfselen van de Scheldemeersen. De Meersen, dat zijn laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een rivier, vaak zijn ze doorsneden met sloten en grachten. In de buurt van de dorpskernen zijn de wei- landen afgebakend met knotwilgen, die het natuurgebied een eerder kleinschalig uitzicht geven. Ruimte, water, groen en rust vormen de belangrijkste troeven. De Kalkense Meersen hebben hun natuurlijke rijkdom te danken aan de Schelde die het gebied sinds mensenheugenis beïnvloedt. Om de natuurrijkdom van de Kalkense Meersen te behouden, bouwt Natuurpunt hier sinds 1990 een natuurgebied uit. Het maaien van de hooilanden gebeurt pas vanaf eind juni. Door deze late maaidatum kunnen de bloemplanten zaad vormen en hebben de weidevogels de tijd gehad om hun jongen groot te brengen. Onder meer door deze maatregelen kan de vroegere natuurrijkdom in het gebied zich herstellen. Een aantal wandelpaden nodigt ons uit. (Bron Natuurpunt)

Donkmeer - namiddaglus 10,5 km

Het Donkmeer (ook bekend als Overmere-Donk) heeft een wateroppervlakte van circa 86 hectare en is daarmee het op één na grootste meer in Vlaanderen. De diepte is gering en bedraagt maximaal 3,20 meter. Van het gebied is 30 hectare beschermd natuurreservaat, dat sinds 1993 wordt beheerd door de vzw Durme. Bij het meer bevindt zich de Eendenkooi, een dierenpark met een historische eendenkooi. Er zijn veel drink- en eetgelegenheden rondom het meer. Op de plaats waar nu het Donkmeer en het Berlaars Broek liggen, lag er verschillende duizenden jaren geleden een meander van de Schelde rond een alluviale zandheuvel. Door een verandering van de loop van de rivier, ontstond er een hoefijzervormig meer. Het gebied is uiteindelijk verland, maar niet zonder een laag veen achter te laten. Het Donkmeer is in de late 18de en vroege 19de eeuw ontstaan als gevolg van turfwinning, Toen er in 1891 een stoomtram in gebruik werd genomen tussen Gent en Hamme, bracht die de eerste toeristen naar het Donkmeer. De Donk werd een bekend recreatieoord in Oost-Vlaanderen en trok veel toeristen. (Bron Wikipedia). We hangen er ook de wandelende toerist uit.

Juni
Wo 21

Espléchin (Doornik) - Cysoing (F)

Tochtbegeleiding: Johnny D'Hondt

Tel: 0479 55 43 43

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 26,5 km. Sportief stappen, grootste stuk na de middag.
 • Samenkomst: we vertrekken om 10u00 op de kleine parking achter de Saint-Martinkerk op de Place d'Espléchin (Doornik). Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers.
 • Meebrengen: eigen picknick voor in café de l'Abbaye in Cysoing, en drank voor onderweg. We nemen onze lunchafval mee in de rugzak. In het café is ook een 'planche chaude' voor € 7,50 te verkrijgen.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina. De bijdrage van € 2 wordt onderweg afgehaald. Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten.

Een grenstocht met herinnering aan de sportieve tocht in 2016 naar Taintignies (Jaak Perneel) met start in Rumes. En ook met wat Flandriengehalte, wat de kasseien van De Vlaeminck en Boonen betreffen.

We verlaten Espléchin richting Rumes. Na een halfuur gaan wij echter richting Frankrijk, komen via een steeg in Wannehain en stappen nu een tijd langs een départementale tot het Croix du Calvaire waar we de kasseien verkiezen. We draaien naar links en voorbij het kerkhof van Bourghelles nemen we wat paadjes die ons naar een mooie hoeve leiden. Wat verder volgen we een steeg die ons heel vlug aan de pyramide (meer een obelisk) van Fontenoy brengt (Fontenoy ligt nabij Antoing en daar werden in 1745 de Oostenrijkers door de Fransen verslagen). De Rue Louis XV in Cysoing (de koning verbleef in de abdij van Cysoing in 1744) leidt ons naar het Café de l'Abbaye voor de middagstop. We stapten ongeveer 11,5 km. Na de middagpauze gaan we het dorp uit. De chemin de Melchamez leidt ons over de spoorlijn Lille-Orchies naar de brug over de TGV-lijn naar Lille. We bereiken de dorpskern van Bouvines waar we even de glasramen in de kerk gaan bekijken (14,5 km). Die glasramen tonen de slag van Bouvines (1214) waar de Franse koning het opnam tegen de (toenmalige) geallieerden en overwon (hij vocht op zondag daar waar de kerk vechten tussen zaterdagmiddag en zondagavond verbood). Nadien verlaten we Bouvines en langs de onverharde Chemin Entre Deux Dîmages steken we opnieuw de spoorlijn Lille-Orchies over. We gaan links en wat asfalt leidt ons in Gruson naar de Pavé de l'Arbre die uitkomt aan de gekende Carrefour de l'Arbre (18,5 km). Nu volgt de geduchte strook over de schots en scheef liggende kasseien die dikwijls bepalend is voor de finale van Parijs-Roubaix. We stappen wel tegen de richting van de koers. We zien links het Domaine de Luchin, het oefenveld van LOSC, de Rijselse voetbalploeg, en komen nabij het centrum van Camphin-en-Pévèle. De Pavé de la Justice nodigt ons uit om nog wat kasseien te vreten. We buigen mee af naar het oosten en steken de Rue Départementale over. Die route de Bouvines leidt ons terug België binnen. Dik een half uur later bereiken we opnieuw de Place de Espléchin (26,5 km).

Juni
Za 24

t/m

Zo 25

"Kier ne kier were", met de neus in de wind!

Tochtbegeleiding: Kathleen De Rycke

Tel: 09 252 15 54 of 0472 724 722

E-mail:

 • Type: fietstrektocht
 • Afstand: dagafstanden variëren tussen 70 - 80 km.
 • Samenkomst: vertrek om 10u30 aan het station van Oostkamp na aankomst van de trein uit Gent van 10u20. Graag zelf nog even kort van tevoren controleren! Parking aan het station.
 • Verblijf: we overnachten in de Jeugdherberg van Oostduinkerke.
  De Peerdevisser, Duinparklaan 41 8670 Oostduinkerke
  Telefoon: 058 51 26 49
 • Deelnemen: contacteer de tochtbegeleidster.

Fietstocht van Oostkamp naar Oostduinkerke en terug langs stille wegen. West-Vlaanderen, voor sommigen is het het buitenland. Ze spreken er een andere taal en lezen er het uurwerk anders.
Ze zwermen uit naar studentensteden, blijven er hangen en voeren mobiliteitsplannen in.
Ze verdienen er veel geld en sparen banken vol.
Ze werken er hard én met een hart.
Ze worden soms voetbalkampioen en Olympia is te klein.
Ze hebben vier jaar lang gestreden en hielden er de buren tegen.
Ze hebben de eerste belg in de ruimte en vonden er de spraaktechnologie.
Ze hebben er Wannes Cappelle,van 't zesde metaal, die weet dat het nog allemaal niet naar de wuppe is…
Er wordt frequenter gefiest
dan dat er wordt gerouwd.
Der wordt nog altid min geskid
dan dat er wordt getrouwd.
't Es nog al nie na(ar) de wuppe.
't Doe mo voert.
Er wordt frequenter ontweken
dan dat er wordt gebotst.
Der wordt nog altid mjir gedronken
dan dat er wordt gekotst.
't Es nog al nie na de wuppe.
't Doe mo voert.
D'eirde warmt ip
mo de weireld verkilt.
No d'Ardennen, an de zie
dat a'm toch oltid gewild.
Der zin meer bommen gemakt
dan dat er zin ontploft.
Der wordt nog altid mjir gelogen
dan dat er wordt geluofd.
Het es nog al nie na de wuppe
'doe mo voert.
Het is oeze plicht veur te genieten.
Voor den tid dat hier nog duurt.
Voorda w'ons laatste krut verskietn 'en
't onvermijdelijke is gebeurd.
Et rum es lek.
Den buot makt water.
Ma de kapitein gif show.
Ie zegt verdrinken is vo loater.
J'is echt kluchtig lik ne clown.

Juni
Di 27

t/m

Vrij 30

Walcheren - Zeeland (Nl)

Tochtbegeleiding: Roland Vansteelandt en Jaak Perneel

Tel: 0479 55 43 43

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Samenkomst: alle nodig informatie wordt te gepaste tijde aan de deelnemers bezorgd. Kostendelend samenrijden wordt gepromoot.
 • Verblijf: Hotel Restaurant Grand-Café, Anno Nu in Oostkapelle.
 • Deelnemen: kosten half pension en tochtgeld, ontbijtbuffet, driegangenmenu, € 190 pp. in tweepersoonskamer. Eenpersoonskamer, wordt opgevraagd indien nodig, meerprijs € 30. Er is nog een bed vrij in een (mannelijke) tweepersoonskamer. Er kan nog één tweepersoonskamer aangevraagd worden.

Vier recreatieve dagstaptochten tot max. 22 km omgeving Oostkapelle, Westhove, Domburg, Westkapelle, Veere, Middelburg. De Zeeuwse wandelnetwerken leiden ons langs de mooiste stukjes Zeeland: stille boerenlandpaden, unieke natuur, lieve dorpjes, stoere dijken en woeste golven, strand, duinen, polders, kreken, slikken en schorren.

Juli
Zo 2

Natuur in en rond Leuven

Tochtbegeleiding: René Brynaert

Tel: 016 40 66 30

E-mail: (niet voor snel antwoord)

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: 20 km, maar je kan steeds makkelijk terug naar het station.
 • Samenkomst: om 9u30 bij het wachtlokaal van De Lijn bij het station van Leuven.
 • Meebrengen: schoeisel en kleding aangepast aan het weer. Boterhammen en drank voor 's middags. € Ronsergeld en wat kleingeld voor op café. Een zakje voor je afval. Geen honden.
 • Verkeersinfo: we eindigen ergens waar je makkelijk terug naar het station van Leuven geraakt. Als je een Lijnkaart hebt, breng ze mee.
 • Deelnemen: aanmelden niet nodig maar een mailtje mag.

We trekken door Leuven en omgeving op zoek naar groen, natuur en mooie plekjes. Langs minder gekende straatjes nemen we eerst een kijkje in de nieuwe wijken en parken langs de Vaartkom waar de Dijle weer is opengelegd. We klimmen naar de abdij op de Keizersberg, dan langs het Klein Begijnhof, de Sint-Geertruikerk met indrukwekkend retabel, langs een oude omwalling, dan door enkele verborgen parkjes en het Grote Begijnhof. We verlaten de stad langs het Arenbergpark met kasteel en zoeken dan het Heverleebos op of de Dijlevallei volgens de keuze van de deelnemers.

Juli
Zo 9

Holsbeek, wandelen in het Hageland

Tochtbegeleiding: Jurgen Vandeputte

Tel: 0472 28 20 13

E-mail:

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: 20 km
 • Samenkomst: aan de Sint-Mauruskerk van Holsbeek om 10u15.
 • Meebrengen: schoeisel dat bestand is tegen een drassig terrein. Ronsergeld € 1, ter plaatse te betalen aan de begeleider. Picknick en drank voor 's middags.
 • Verkeersinfo: auto: neem afrit 21 (net voorbij Leuven) op de E314, Holsbeek ligt zo'n 2 kilometer verder, er is parkeergelegenheid rond de Sint-Mauruskerk. Holsbeek ligt dicht bij Leuven. Raadpleeg de website van de NMBS en de Lijn indien je gebruik wenst te maken van openbaar vervoer.
 • Deelnemen: aanmelden hoeft niet.

Het Hageland is het gebied tussen de steden Scherpenheuvel - Zichem, Aarschot, Leuven, Tienen en Diest, en meer precies tussen de rivieren Dijle, Demer, en Gete. De naam Hageland betekent niets meer dan land begroeid met dicht kreupelhout ("hage"). In tegenstelling tot het Haspengouwse land, is de Hagelandse bodem tamelijk onvruchtbaar. Het Hageland met zijn zanderige grond is wel het eerste officieel erkende wijngebied in België. De zuiderhellingen van de Hagelandse heuvels zijn dan ook ideaal om wijngaarden op aan te planten. Holsbeek, het startpunt van onze wandeling, ligt vlakbij Leuven. Het eerste deel van de wandeling gaat het regelmatig op en af met geregeld een wijds uitzicht. Het 2de deel van de wandeling bevinden we ons beneden in de vallei van de Winge en omgeving. Dit is meer een mix van bossen en velden en hier en daar passeren we een waterplas. Het parcours is voor ongeveer 75% onverhard.

We starten de wandeling aan de Sint-Mauruskerk van Holsbeek. Als we het dorp uitgaan begint het bergop te gaan richting Chartreuzenbos. Eens voorbij dit bos wandelen we in de velden en komen we in een open landschap terecht met ruime uitzichten. We wandelen door Kortrijk-Dutsel en kort daarna passeren we Sint-Pieters-Rode. De naam zegt u misschien niet veel maar in dit dorp staat ook het kasteel van Horst, en dat is het kasteel dat veelvuldig voorkomt in de boeken van de Rode Ridder. In 2007 verkocht gravin de Hemricourt de Grunne het kasteeldomein samen met de 113 hectare grond eromheen aan het Vlaams Gewest, en sindsdien kan iedereen meegenieten van dit prachtig kasteel met zijn machtige donjon. Hopelijk stort die donjon niet in want er loopt een gigantische scheur van de top van de toren helemaal naar beneden. Het uitzicht op het kasteel en het meer waaraan het gelegen is is in ieder geval prachtig en dit is dan ook de ideale plaats voor een hopelijk zomerse picknick. Daarna vervolgen we onze weg langs de Molenbeek en de Winge, door afwisselend bossen en velden. We passeren langs de plassen van het Gasthuisbos en kort daarna komen we terug aan in Holsbeek, waar we nog een afscheidspint kunnen drinken.

Juli
Za 15

t/m

Zo 16

Han-sur-Lesse

Tochtbegeleiding: Kristien Nuyts

Tel: 0485 72 66 87

E-mail:

 • Type: dagstaptochten
 • Afstand: 2 x ongeveer 22 km.
 • Samenkomst: 10u00, Gîte d'Etape, Entre Pierres et Rivières, rue du Gîte d'Etape 10, 5580 Han-sur-Lesse.
 • Verblijf: Gîte d'Etape, Entre pierres et rivières, rue du Gîte d'Etape 10, 5580 Han-sur-Lesse. Avondmaaltijd en ontbijt inbegrepen.
 • Verkeersinfo: Han-sur-Lesse is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer, we proberen zoveel mogelijk te carpoolen.
 • Deelnemen: contacteer de tochtbegeleidster.

Dit weekend verkennen we de omgeving van Han-sur-Lesse en Rochefort: een zeer toeristische streek in het grensgebied Famenne - Ardennen. Voor een bezoek aan de grotten van Han zal je een andere keer moeten terugkeren. We wandelen in een erg afwisselende streek langs mooie landschappen, grotten, beekjes en rivieren, kleine en iets grotere dorpen. Ronseren dus.

Dag 1. We starten onze wandeldag in Han-sur-Lesse, we wandelen we langs de kalkflora van de Tienne de Turmont bij Auffe en het natuurreservaat Les Pairées onderweg naar Resteigne. Verder wandelen we zo veel mogelijk langs de Lesse tot waar het niet meer kan (omdat we de grenzen van het domein van de grotten van Han bereiken).

Dag 2. Wandelen we via Lessive naar Eprave, met zijn schilderachtige oude watermolen. Wat verder vinden we de grotten van Eprave, een opmerkelijke plek waar een onderaardse tak van de Lomme aan het oppervlak komt. Verder langs de Rond du roi (jawel, onze Koning heeft hier een buitenverblijfje) naar Rochefort. Tot aan de abdij gaan we vandaag niet, maar er zijn cafés genoeg in Rochefort met een zes, een acht of een dikke tien in het glas. Vervolgens terug naar Han-sur-Lesse via onder andere de Belvédère.

Juli
Wo 19

Dikkebus - Palingbeek Zillebeke

Tochtbegeleiding: René Duran en Emmanuel Maerten

Tel: 0479 55 43 43

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 22 km, recreatief stappen.
 • Samenkomst: start om 10u00 aan de kerk van Dikkebus. Er is de mogelijkheid om vooraf iets te nuttigen in café 't Kobbetje Dikkebusseweg, 522 op 50 m van de startplaats. Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers.
 • Meebrengen: eigen picknick voor in het cafetaria van de Palingbeek en drank voor onderweg. We nemen onze lunchafval mee in de rugzak.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina. De bijdrage van € 2 wordt onderweg afgehaald. Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten.

Ieper is ook eens wat anders dan de Groote Oorlog. Ten zuiden van Ieper vinden we oude waterwerken die nodig waren voor de welvaart van Ieper, lang vòòr die Groote Oorlog. Het zijn ondertussen oorden van groen geworden waar het goed wandelen is. De tocht brengt ons langs de vijvers van Dikkebus en Zillebeke. Beide waters werden in het begin van de dertiende eeuw aangelegd om de stad Ieper, die toen dichtbevolkt en welvarend was door de lakennijverheid, van water te voorzien. Ze hebben een oppervlakte van respektievelijk 36 en 28 ha.

De Palingbeek is een natuurdomein op het grondgebied van Zillebeke. Het ligt rond het oude kanaal Ieperlee - Komen, een verbinding van de IJzer via de Ieperlee met de Leie. We nemen pauze en picknick in het cafetaria van de het Provinciaal Domein de Palingbeek.

Na de rust trekken we naar Zillebekevijver en wandelen we naar de Verdronken Weide, een prachtige waterplas waar veel trekvogels overwinteren. Dan trekken we verder naar het Tortelbos. Het speelbos Tortelbos is geïnspireerd op het boek De Torteltuin van Annie M.G. Smidt. Op amper twee kilometer van de Grote Markt, is dit de grote achtertuin van Ieper en een echt speelparadijs voor kinderen en jongeren. Van daaruit trekken we terug naar Dikkebus voor de afscheidspint in 't Kobbetje.

Juli
Wo 19

Watterdal - Vaudringhem (F)

Tochtbegeleiding: José Acou

Tel: 0479 55 43 43

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 26,6 km, sportieve tocht.
 • Samenkomst: start om 10u00 in Watterdal (F). Het is een gehucht van slechts enkele huizen langs de Rue des Grands bois (D204). Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers.
 • Meebrengen: eigen picknick voor in café Au Reconfort in Vaudringhem en drank voor onderweg. We nemen onze lunchafval mee in de rugzak.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina. De bijdrage van € 2 wordt onderweg afgehaald. Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten.

Langs bosranden, tussen golvend akkerland en malse weiden op zoek naar Onzelieveheerkruisen en een overmaatse kapel, le Pays de Lumbres op zijn best.

Le Pays de Lumbres is een intercommunale tussen 36 gemeenten in de regio Nord Pas de Calais. Lumbres is de zetel van de intercommunale. Merendeel van de gemeenten liggen ten westen van Lumbres en Saint-Omer. Het landschap maakt deel uit van het Regionaal Park van de Kapen en de Moerassen van de Opaalkust. Het landschap wordt gevormd door heuvels, de uitlopers van Artesië, en vallein van de Aa. We vinden er weiden en grote landbouwvelden. Het landelijke karakter en de kleinschalige bewoning zorgen ervoor dat de grandeur van de natuur er tot zijn recht komt en vanzelfsprekend toeristisch en sportief gepromoot wordt. De tochtbegeleider en zijn verkenners hebben er een sportieve tocht in petto.

Juli
Do 20

Moeskroen - Gruson, naar de hel van het Noorden

Tochtbegeleiding: Karel Huyghebaert

Tel: 0488 07 54 23

 • Type: slappe fietstocht
 • Afstand: 55 km
 • Samenkomst: voor het station van Moeskroen.
 • Meebrengen: een goeie fiets. Picknick, drank en één euro voor de Ronserpot.
 • Verkeersinfo: trein vanuit Kortrijk naar Moeskroen: 9u39; aankomst Moeskroen: 9u47. In de omgeving van het station zijn er gratis parkeerplaatsen (niet voor het station: blauwe zone), aan de achterkant van het station zijn er vele gratis parkeerplaatsen.
 • Deelnemen: liefst aanmelden, maar het moet niet.

Naar de oertijden van de Ronsers: we fietsen naar een van onze eerste Ronserplekjes. Stel je voor: 1963, een tiental tieners en twintigers op zoek naar sportief avontuur. Niemand bezat een wagen, je verplaatsen deed men met de trein, de fiets of in autostop. Dit groepje trekkers (het woord 'Ronsers' moest nog uitgevonden worden) vertrok vanuit Kortrijk met de fiets naar Gruson, een Frans gat iets voorbij Roobeke (nu zegt men 'Roubaix'), om er een nacht te slapen in een miniatuurjeugdherberg. Het was er goed, en destijds was er een typisch Frans dorpscafé, vlak bij de kerk natuurlijk. Elk jaar herhaalden die Ronsers-van-het eerste-uur deze uitstap, de eerste 'Ronserklassieker'. De laatste keer was de jeugdherberg gesloten, van een boer mochten de Ronsers kamperen in zijn weide.

Op 20 juli herhalen we dit avontuur. We fietsen dus naar Gruson. Naar GRUSON!!! Toen ik onze ere-voorzitter vertelde dat ik een fietstocht vanuit Moeskroen zou ineensteken, vroeg hij onmiddellijk "Naar Gruson?" Ja Frans, naar Gruson! Vanaf het station van Moeskroen fietsen we richting zuid alover asfaltwegels, binnenwegels, kerkewegels, kasseiwegels en andere wegels al draaien en keren naar de 'Lac du Héron'. Nooit van gehoord? Een schitterend meer! Wacht maar, je mond valt open als je dit prachtig landschap ziet. Daarna rijden we naast een beek over kronkelwegels door een stuk bos tot in Gruson, een slapend dorp, vandaag geen enkel café meer te vinden... maar toch wereldberoemd: 'Pavé de l'Arbre', 'Carrefour de l'Arbre', 'Camphin en Pévèlle'. Jawel, dit is de 'Hel van het Noorden'.

Dan terug noordwaarts via Templeuve, de kasteelruïne van Royère, Leers (met cafés) en Steenput naar Moeskroen. Daar eindigt onze tocht door het mooie landelijk gebied ten oosten van de grote steden. En weet je dat Frans, bij toeval zegt hij, een grote supporter is van Voetbalclub Excel Moeskroen!? Waarschijnlijk wel! Misschien kunnen we onze afscheidspint drinken in de kantine van 'Le Canonnier'? Op Frans zijn gezondheid.

Juli
Za 29

t/m

Zo 30

Door Vlaams-Brabant naar Brussel

Tochtbegeleiding: Jan Cornelis en Geertje Ulser

Tel: 015 27 19 50, 0495 77 82 51 of 0495 52 23 59, gsm enkel het weekend zelf

E-mail:

 • Type: fietstrektocht
 • Afstand: dagafstanden vooraan in de zeventig km, de geplande lengte is voor zaterdag 72 km, voor zondag is de tocht 71,5 km lang, langs vlak en golvend terrein. We gebruiken zoveel mogelijk rustige wegen, je kunt je ook verwachten aan stukjes halfverhard.
 • Samenkomst: we ontmoeten elkaar op de parking van De Nekker (Plattebeekstraat, Mechelen) op zaterdagmorgen, 29 juli 2017. We vertrekken om 10u00.
 • Verblijf: we overnachten in jeugdherberg Hostel Bruegel, Heilige Geeststraat 2, 1000 Brussel.
 • Verkeersinfo: voor de autombilisten: Mechelen ligt langs de E19, vanuit het noorden neem je best afrit 9, van Brussel af best afrit 10. Je volgt de kleine ring rond Mechelen (de Vesten) tot de N15 (naar Bonheiden) Op de N15 zijn rode lichten (tussen de Nekkerhal en het provinciaal domein Nekkerspoel), hier sla je rechts af naar de parking (iets verder ligt ook de parking van Utopolis cinema). Het station van Mechelen is reeds enkel jaren onder verbouwing, waardoor daar nauwelijks parkeergelegenheid voor langere termijn overblijft. Treinronsers zullen dus een eindje moeten fietsen voor de afspraak te bereiken. Vanaf het hoofdstation van Mechelen rij je naar het zuidoosten, langs het busstation. Je volgt zoveel mogelijk de spoorweg, steekt de Leuvense Steenweg over (aan het Raghenoplein), volg verder de Zandpoortvest (langs de vestiging van de Thomas More Hogeschool, de jeugdherberg en een parking gebouw tot het eerste grote kruispunt aan de Dijle (ter hoogte van de Keizersstraat). Aan deze lichten sla je rechtss af (N15), onder de spoorwegbrug door. Onmiddellijk na de brug opnieuw rechts indraaien (Douaneplein), je volgt de parallel weg met de N15, Voorbij het complex van de Utopolis bioscoop en komt zo aan de parking van de Nekker. De afstand is ongeveer 2,5 km.
 • Deelnemen: contacteer de tochtbegeleiders.

Midden van de zomer is bijna iedereen op reis. Langs de andere kant is Brussel dan ook rustig. Een kans dus voor de Ronsers die wel nog in ons landje vertoeven om een combinatie van natuur en stad op de fiets te maken. We verkennen het centrum van België, tussen Mechelen en Brussel-centrum. Echt vlak is het niet dit weekend, wel een afwisseling van vlak, met zacht glooiend. We krijgen zowel riviervalleien, rustig landbouwgebied, woud als stad en park voor de wielen geschoven.

Zaterdag:

We vertrekken van de parking van het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker te Mechelen. Van hieruit fietsen we door het oudste deel van Mechelen (boven de Dijle) langs de Brusselpoort (symboliek dient toch voor iets) en rond het Vrijbroekpark naar de Zenne. Aan de Eglegemvijver verlaten we de Zenne en steken door landbouwgebied door naar het Zeekanaal Brussel-Rupel ter hoogte van Kapelle-op-den-Bos. Vandaar zetten we koers naar Zemst, waar we de Zenne terug oppikken en volgen tot vlak voor Vilvoorde.

We maken gebruik van de Verbrande Brug om langs de vallei van de Maalbeek naar Meise te fietsen. We omcirkelen het domein van de plantentuin en rijden via Wemmel naar het Atomium. Langs het park van de Heizel en het Parkje van de Prins Leopoldsquare, bereiken we het valleitje van de Molenbeek. We volgen dit tot de Negen provincies laan, om dan echt de stad in te duiken. We omzeilen de autotdrukte van de Baseliek van Koekelberg, rijden via het Karreveld-park langs de Sint-Jan-Baptistkerk door Molenbeek, waar we de vijfhoek binnendringen. We rijden langs de Varkensmarkt en de Sint Katelijnekerk naar de Grasmarkt. Nog even langs de Grote Markt en Manneken Pis, en we bereiken Hostel Bruegel aan de Onze Lieve Vrouw ter Kapellekerk.

Zondag:

Voor de terugtocht naar Mechelen kiezen we voor een oostelijke route. We verlaten Brussel via de achterkant van het Koninklijk Paleis en het Warandepark. We volgen het fietspad langs de Wetstraat naar de Europese wijken vervolgens naar het Jubelpark. Het fietspad loopt door langs de Tervurenlaan en we duiken aan de Ravensteindreef het Zoniënwoud in. We maken een ommetje langs het park van het Afrikamuseum naar Duisburg. Door de velden zetten we koers richting Leuven, maar we draaien af naar Leefdaal. Via Everberg en Erps Kwerps fietsen we door Nederokkerzeel en Kampenhout naar Boortmeerbeek. Bij Muizen bereiken we de Dijle, die we volgen naar de parking van De Nekker.

Juli
Zo 30

Brugge - Beernem, stationsstapper

Tochtbegeleiding: Felix Vercauteren

Tel: 0472 74 63 72 of 03 766 23 99

E-mail:

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: 17,5 km
 • Samenkomst: aan het station van Brugge. Ingang aan het plein voor het stationgebouw. Vertrek om 10u00.
 • Meebrengen: picnic en € 1 ronsergeld. Goede wandelschoenen en gepaste buitensportkleding.
 • Verkeersinfo: je kan je voertuig ook parkeren aan het station van Beernem en dan de trein nemen richting Brugge.
 • Deelnemen: aanmelden mag, maar moet niet.

Met de trein doe je er achttien minuten over. Tenminste, als hij klokvast rijdt. Ronsers met linken met onze NMBS willen we te vriend houden natuurlijk… Vandaag staat wandelen in het groene land rond Brugge op het programma. Het zal iets minder snel zijn dan die 18 minuten, maar toch is deze mini-dagstaptocht voor iedereen goed behapbaar, ook voor minder sportieve stappers.

Deze wandeling voert je door de Zandstreek ten oosten van Brugge. Na een panorama op deze prachtige stad ter hoogte van het Minnewater kom je al snel in het groen van de Assebroekse Meersen. Het rustige kanaal Gent-Brugge - Oostende is de wit-rode draad op je tocht. Op een deel van het traject heeft dit kanaal zijn uitzicht behouden van enkele eeuwen geleden. De oevers zijn omgevormd tot het natuurgebied Gevaerts-Noord. Elders volgen we oude spoor-en trambeddingen die een groen lint in het landschap trekken.

Mei
Ma 1

Zilvermeer Mol, natuurgebied Buitengoor

Tochtbegeleiding: Carlo Uyttendaele

Tel: 0493 55 80 15

E-mail:

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: 25 km
 • Samenkomst: parking Ecocentrum de Goren, Postelsesteenweg 71, 2400 Mol om 10u00.
 • Meebrengen: waterdicht schoeisel en aangepaste kledij. Picknick en kleingeld voor een drankje in taverne 's middags. € 1 Ronsergeld.
 • Deelnemen: aanmelden niet nodig.

De naam "Kempense Meren" verwijst naar het waterrijke landschap, zo typisch voor Mol en omgeving. De ontginning van het witzand in de regio creëerde een lappendeken van meren, vijvers en plassen tussen de talrijke riviertjes en kanalen ooit gegraven. Tussen deze plassen zoeken we zoveel mogelijk de smalle onverharde paden op met al eens een 'tussendoortje door gras en struik'. Middagpauze is gepland aan Zilvermeerhaven Port Aventura voor degenen die halverwege stoppen/starten.

Vandaag vertoeven we ten oosten en zowel ten zuiden als ten noorden van een merkwaardigheid in Vlaanderen: een kanalenkruispunt. Vanaf 1843 werd in een tijdspanne van 3 jaar het Kempisch kanaal van Bocholt naar Herentals gegraven. Nadien werd een noordwaartse aftakking naar Turnhout gegraven en in 1854 gevolgd door de zuidwaartse tak naar Hasselt. Dit leidde tot de vaststelling dat er heel zuiver zand in de ondergrond aanwezig was hetgeen aanleiding gaf tot de tot op heden nog actieve zandwinning waardoor het landschap bezaaid ligt met meren, putten en plassen. Water genoeg, laat vooral de zon schijnen...

In de voormiddag blijven we ten zuiden van het Kempisch kanaal en omcirkelen de natuurgebieden Buitengoor en De Maat waarbij we ook 't Kristallijn passeren. Dit is een oude schuur door Sibelco, uitbater zandgroeves, omgevormd tot ruimte voor tentoonstellingen en evenementen net zoals ze pogen groeves na ontginning om te vormen tot waardevol natuurgebied.

Het meegebrachte lunchpakket mogen we verorberen op het buitenterras van taverne jachthaven Portaventura aan de rand van het Zilvermeer. Als alles wat verloopt zoals gepland, vertrekken we hier voor de namiddagtoer rond 12u45. Nu wandelen we noordwaarts en steken via een militaire brug (in WOII ontworpen door D.C. Bailey, en dus… ja: de Baileybrug) het kanaal over om wat verder het kanalenkruispunt te overzien (de liefhebbers mogen de toren met 217 treden beklimmen tot een hoogte van 37 m). Daarna zoeken we de rustige paadjes op richting "Campina-strand" (dat we niet zullen bereiken) om uiteindelijk terug richting Ecocentrum af te zakken met kans op een drankje onderweg.

Mei
Za 6

Van Nijvel naar de bron van de Dijle

Tochtbegeleiding: René Brynaert

Tel: 016 40 66 30

E-mail: (niet voor snel antwoord)

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: 23 km maar je kan al in Houtain (11 km) of in Genappe (16 km) met de bus terug naar Nijvel.
 • Samenkomst: wachtzaal van het station van Nijvel om 9u35. We wachten op de trein uit Brussel die om 9u33 aankomt.
 • Meebrengen: stevige schoenen en aangepaste kledij. Boterhammen en drank voor 's middags, een zakje voor je afval, € 1 ronsergeld en wat kleingeld voor op café. Geen honden.
 • Verkeersinfo: de trein in kwestie vertrekt om 8u55 in Brussel-Noord en om 9u06 in Brussel -Zuid. Vanuit Genappe en Bousval zijn er elk uur bussen terug naar Nijvel.
 • Deelnemen: aanmelden mag maar is niet nodig.

Op zoek naar het brongebied van de Dijle als eerste etappe voor een volledige tocht langs deze rivier.

We verkennen eerst even Nijvel (Nivelles), een stadje met een rijke geschiedenis. De stad groeide rond een abdij die omstreeks 650 werd gesticht door Ida de vrouw van Pepijn van Landen en door hun dochter Gertrudis die later werd heilig verklaard. Haar graf trok talrijke pelgrims aan die de groei van de stad bevorderden. Deze heilige wordt o.a. aangeroepen tegen ongedierte zoals ratten en muizen. Op afbeeldingen zie je deze beestjes op haar staf klimmen. De abdij bleef tot in 1798 bestaan. De kerk van het Heilig Graf (Saint-Sepulchre) is 19de eeuws en is een bezoekje waard voor de 3 prachtige roosvensters in neo-gotische stijl. Het meest indrukwekkende monument van de stad is echter de Collegiale Ste Gertrude in romaanse stijl. De crypte en de kloostergang zijn ook merkwaardig maar daarvoor kom je maar eens terug. In Nijvel vind je ook talrijke fraaie huizen uit diverse periodes.

We verlaten de stad langs enkele kleine straatjes en het Parc de la Dodaine. Weldra zijn we op de buiten en trekken we door uitgestrekte velden naar de bronnen van de Dijle in Houtain-le-Val. De eigenlijke bron die nog op oude stafkaarten te zien is wordt nu ondergronds opgevangen om Nijvel van drinkwater te voorzien. Er zijn nog enkele kleinere bronnen te zien die de kleine Dijle voeden. We trekken verder langs de jonge Dijle naar Loupoigne, Genappe en Bousval.

Mei
Wo 17

Zingem - Nederzwalm

Tochtbegeleiding: Willy Decrop

Tel: 0479 55 43 43

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 19 km. Recreatief, twee lussen.
 • Samenkomst: om 10u00 op de parking aan de Scheldebrug, Nederzwalmsesteenweg in Zingem, grens Nederzwalm. Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers.
 • Meebrengen: eigen picknick voor in café de Patrijs in Nederzwalm, Hermelgem. Drank voor onderweg. We nemen onze lunchafval mee in de rugzak.
 • Verkeersinfo: parking langs de rijweg ter hoogte van de brug over de Schelde, Nederzwalmsesteenweg, kant Zingem.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina. De bijdrage van € 2 wordt onderweg afgehaald (liefst pasmunt). Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten.

Voormiddag, lus van 10 km - kan gestapt worden zonder de rugzak. Zingem natuurgebieden Grootmeers, Molen, Kleinmeers en Schelde. Namiddag, lus van 9 km - wordt wel gestapt met de rugzak. Nederzwalm, Zwalm, Sint-Maria Latem, Paulatem, Meilegem en Schelde.

Voor de middag blijven we aan de noordkant van de Schelde, kant Zingem. We verkennen het natuurgebied de Grootmeersen. We stappen via een brugje over de Coupurebeek, en in de Dijkstraat leidt de veldweg Ommeganck ons naar de kerk van Zingem. De bekende staakmolen Meuleken Dal is een ommetje waard vooraleer we het Wannelapperspad volgen naar het natuurgebied Kleinmeers. Via vlonderplanken komen we aan de linkeroever van de Schelde. Nu volgen we rechts het lager gelegen ruime grote natuurpad en laten het brede asfaltpad aan de fietsers. We trekken rond een klein Meandergebied, Mesureput genoemd. Nu nog en klein stuk Scheldeoever en we vinden onze auto's. We kunnen onze rugzak met lunchpakket uit de auto's nemen, en we stappen nog eventjes 500 meter verder tot aan Café De Patrijs, Neerstraat 1 in Nederzwalm-Hermelgem.

Na de middag zullen de Biestmolen en het mooie pad langs de Zwalm zal ons best bekoren. Sint-Maria-Latem, Paulatem, omgeving Kasteel ter Biezen zal ons in zijn landelijkheid en licht reliëf nog meer verleiden. Het is eenwandelstreek bij uitstek! Vanaf Meilegem dorp, met kapel en kerk, dalen we af we naar de Kaaihoeve, een natuureducatief centrum aan de rechteroever van de Schelde. Na een kort bezoek komen we via een oude meander opnieuw aan de Scheldeoever. Er rest ons 20 minuten rustig stappen tot aan de Scheldebrug waar onze auto's staan. Afscheidsdrank in café de Patrijs in Nederzwalm.

Mei
Wo 17

Acquin - Coulomby (F)

Tochtbegeleiding: Aimé Last

Tel: 0468 18 62 92 (alleen op die dag)

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 26 km. Sportief, twee lussen.
 • Samenkomst: om 10u00 ter hoogte van de parking van de Place Bernard Chochoy in Acquin-Westbécourt (F). Dit is een zijstraat naast het café Chez Nathalie (26, rue Principale, F-62008 Acquin-Westbécourt). Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers.
 • Meebrengen: eigen picknick voor in café Rando Le Caraquet in Harlettes. Drank voor onderweg. We nemen onze lunchafval mee in de rugzak.
 • Verkeersinfo: stel de gps in op 26, rue Principale, F-62008 Acquin-Westbécourt.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina en duidelijk aangeven dat je de sportieve tocht wandelt. De bijdrage van € 2 wordt onderweg afgehaald (liefst pasmunt). Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten.

Op stap in Le Pays de Lumbres: een snoer van prachtige panorama's ten oosten van de Boulonnais maar… helemaal niet vlak. Fotoreeks te zien via www.midweekstappen.be. In de voormiddag stappen we een lus van ong. 9 km vanuit het kleine Acquin-Westbécourt. In de namiddag starten we in het meer westwaarts maar nabijgelegen Coulomby en stappen er een lus van ong. 17 km. Tussenin verplaatsen we ons met de auto naar het middagcafé: café-rando Le Caraquet gelegen in Harlettes, een gehucht van Coulomby (gps: 33 route Nationale, F-62380 Harlettes) waar Martine Deléglise, de welbespraakte waardin, ons met veel goesting ontvangt. Na spijs en drank verplaatsen we ons verder voor de tweede lus naar het dorpsplein van Coulomby (gps: rue de l'Eglise, F-62380 Coulomby) (je kan parkeren op het plein voor de Mairie).

Acquin is een gemeente die behoort tot het arrondissement van Saint-Omer en telt ongeveer 700 inwoners. De oudste vermeldingen gaan terug naar de 10de eeuw als Atcona sive Acquinius. In 1974 werd de kleine gemeente Westbécourt waarvan de dorpskern zo'n 2 kilometer ten westen ligt, aangehecht bij Acquin. De kerk Sainte-Pétronille is gebouwd rond 1500 en heeft een klok uit de 16de eeuw die als historisch monument geklasseerd werd in 1908.

We volgen grotendeels een plaatselijk wandelpad Le sentier du Nordal. In het begin volgen we een deel van de recent opgengestelde GRP Tour de l'Audomarois. Dit is een meerdaagse lus van 123 km die start en aankomt in Saint-Omer.

Op een plaats die Nordal wordt genoemd, vinden we overblijfsels van oude steengroeven waarvan de ontginning teruggaat naar de 14de eeuw. Tegenwoordig herbergen de verlaten steengroeven enkele kolonies vleermuizen, waaronder enkele zeer zeldzame soorten. In het tweede deel van de lus wandelen we op een plateau met zicht op de vallei van Acquin. Het vervolg van de wandeling leidt ons langs de gehuchten le Poovre en le Noovre. We komen aan in het centrum van Acquin bij de kerk en bij de auto's.

Coulomby behoort eveneens tot het arrondissement van Saint-Omer en telt ongeveer 600 inwoners. De kerk Saint-Martin dateert van de 15de eeuw.

Vanaf het dorpsplein beginnen we onmiddellijk aan een beklimming, waarna we beloond worden met een prachtig zicht op het dorp. We wandelen via les Etroits langs le Bois de la Wattelette. Verderop lopen we door een bos genoemd Grands Bois. Als we uit het bos komen, hebben we prachtig zicht op het dorp Nielles-les-Bléquin. Kort nadien beklimmen we een heuvel genoemd le Mont Bart. Bovenaan vinden we de kapel Notre Dame du Mont vanwaar we al zicht hebben op Coulomby. Vervolgens stappen we via het gehucht Watterdal en het bos Bois de la Vanque richting het dorp Seninghem. Tenslotte vatten we de laatste beklimming van de dag aan die ons heel dicht brengt bij de N42 die Boulogne-sur-Mer verbindt met Saint-Omer. Eens boven gekomen wacht ons een langzame afdaling naar ons vertrekpunt in Coulomby waar de auto's staan.

Nagenieten kan in ons middagcafé Le Caraquet (33 route Nationale, F-62380 Harlettes).

Mei
Do 25

t/m

Zo 28

Eisleck (L)

Tochtbegeleiding: Marijke Swart en Jörg Gottwald

E-mail:

 • Type: fietstrektocht
 • Afstand: wegens de hellingen fietsen we dagelijks slechts rond de 50 km.
 • Samenkomst: we vertrekken om 12u00 op de parking van het station Wilwerwiltz (L), maar wachten hoe dan ook op de trein vanuit Luik (met de tochtbegeleiders erin!)
 • Verblijf:
  1ste nacht: jeugdherberg Belveaux (L).
  2de nacht: jeugdherberg Bollendorf (D).
  3de nacht: jeugdherberg Lultzhausen (L).
 • Deelnemen: contacteer de tochtbegeleiders.

Eisleck in het Groot-Hertogdom Luxemburg hoort bij onze favoriete streken om te gaan fietsen. En dat niet alleen wegens de wisselde landschappen van bossen en hoogplateaus met mooie uitzichten, rotsformaties en valleien met veel ruisend water. Fietsers vinden hier ook een goed uitgebouwd fietsnetwerk met weinig tot geen autoverkeer en een perfect wegdek. Maar… er horen ook een paar beklimmingen bij met bijbehorende plezante afdalingen.

Dag 1: Reeds vanuit Wilwerwiltz beginnen we met onze eerste klim van 200 hoogtemeters om daarna van mooie uitzichten te kunnen genieten. Tijdens de afdaling naar Vianden stoppen we uiteraard voor een groepsfoto voor het kasteel. Na de pauze rijden we even Duitsland binnen, en genieten de vlakke rit door de vallei van de Our op een rustige weg tot Dillingen. Hier steken we de Sauer en ook de grens naar Luxemburg weer over en klimmen weer 200 hoogtemeter tot onze huidige bestemming Beaufort.

Dag 2 beginnen we met een lange afdaling naar het Mullerthal waar we even aan de hoogste waterval (de Schiessentumpel) van het Groot-Hertogdom stoppen. Eerst door bos, later met vrij uitzicht stijgen we iets minder steil dan gisteren tot we bij Altrier op het mooiste stuk van het fietspad PC2 door "klein Zwitserland van Luxemburg" het bekende stadje Echternach bereiken. Na een terrasje steken we de Sauer en ook weer de grens naar Duitsland over, doorkruisen de dorpen Ernzen en Ferschweiler en dalen dan door een bos tot Bollendorf.

Dag 3 begint vlak en rustig langs de Sauer. Op het bijna autovrije fietspad PC16 kunnen we een beetje van de hellingen van de voorbije dagen recupereren. We laten Diekirch rechts van ons liggen en kiezen iets later één van de velen cafés in Ettelbrück voor onze pauze. Onze dagklim begint pas daarna, langs een beek en weilanden. De laatste 5 km van de dag moeten we bijna gewoon rollen tot Lultzhausen, aan het stuwmeer van de Sauer.

Dag 4: Na een vlak stuk langs de Sauer gaat het drie maal op en neer door bos en weilanden. Op een afstand van 1 tot 2 km van de Belgische grens gaat het zo tot in de middag. Na de pauze genieten we van het groen langs een oude spoorweg tot Wiltz. Vandaar volgen we het gelijknamige riviertje tot aan een terrasje in Kautenbach. Hier treffen we het riviertje Clerve dat ons kronkelend naar ons uitgangspunt in Wilwerwiltz terug brengt.