De Ronsers vzw,
een frisse bries in je vrije tijd

Mei
Wo 16

Regio Anzegem, Wortegem-Petegem

Tochtbegeleiding: Willy Decrop

Tel: 0479 55 43 43

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 20 km, recreatief.
 • Samenkomst: start om 10u00 op de parking achter de kerk in Gijzelbrechtegem (Grijsloke), Anzegem. GPS: Kortenberg, Anzegem. Controleer voor eventuele late wijzigingen. Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers.
 • Meebrengen: eigen picknick voor in Bouvelo-Bouverie en drank voor onderweg. We nemen onze lunchafval mee in de rugzak.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina. De bijdrage van € 2 wordt onderweg afgehaald. Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten.

Op de grens van Oost- en West-Vlaanderen in een bos- en reliëfrijk gebied, niet ver af van de Schelde en met mooie vergezichten op enkele toppen van de Vlaamse Ardennen!

Voormiddag, 9,65 km

Direct bij de start dalen we via een tegelpad af naar en over de spoorweg, en verder richting Elsegem komen we langs de stoeterij van W. Naessens, en stappen naar het bos in het domein De Ghellinck. We zoeken een graspad op naast de Schelde en de Golfclub Oudenaarde, trekken langs een meander in het domein van het 19de-eeuwse oude kasteel van Petegem. We zien de ruïne van het Frans Klooster en gaan via een veldweg in De Motte naar Elsegem-Dorp, dan de spoorweg over richting de Hooiopper in Gijzelbrechtegem. Nu onderweg en eerder op de voormiddag hebben we mooie vergezichten op Koppenberg, Kwaremont, Kluisberg. We naderen meer en meer het Bouvelobos maar nemen nu plots toch een tegelpad naar onze picknickplaats.

Middag

Bouvelo Bouverie is een recent verbouwde cafetaria die familiale bijeenkomsten en sportieve dropping activiteiten organiseert voor clubs en in het kader van teambuilding voor personeel van ondernemingen. De Midweekstappers worden er ontvangen door eigenaar-uitbater Michel Wydooghe en Myriam voor warme en koude drankjes naar keuze. We kunnen er binnen en buiten onze picknick opeten.

Namiddag, 10,2 km

De eerste drie kwartier gaan we wat klimmen en dalen. Eerst naar en door het Bouvelobos. Het stapt langs weiden en een klein restbosje, een pad tussen gewassen op een heuvelrug, een dal tussen weiden en landbouwvelden, om opnieuw te klimmen voor een lange daling bekend door profrenners, richting spoorweg. Het volgende uur stappen we vooral vlak op geasfalteerde straatjes met licht oplopende stukjes. We stappen richting Kaster, een dorp met een mooi kerkje met spitse toren, deels via een lang pad over een heuvelrug. Onderweg en in Kaster genieten we van mooie vergezichten op Grijsloke en zijn kerk, Tiegem en Kerkhove aan de Schelde. De terugweg naar de auto’s loopt over asfaltstraatjes en enkele natuurpaadjes richting de spoorweg die we ’s morgens gekruist hebben. En uiteindelijk sluten we af met een erg pittige klim naar de parking. Taverne De Bergrust, bij Linda en Dimitri Kindt, aan overkant van de kerk, is de plaats voor het afsluitende drankje.

Mei
Wo 16

Clinge (NL) - Hulst - Heikant - Clinge

Tochtbegeleiding: Jaak Perneel

Tel: 0479 55 43 43

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 27,5, sportief.
 • Samenkomst: om om 9u30 (!) op de (gratis) parking bij de kerk van Clinge (stel de GPS in op 's Gravenstraat 174, 4567 AN Clinge) Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers.
 • Meebrengen: eigen picknick en drank voor onderweg. We nemen onze lunchafval mee in de rugzak.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina. Vermeld duidelijk dat je voor de S-tocht (Sportieve) kiest. Het tochtgeld van € 2 wordt over de middag opgehaald. Gezelschapsdieren niet toegelaten.

Vanuit het grensdorp Clinge naar de meest Vlaamse stad van Zeeland en terug door de mooiste natuurgebieden van Zeeuws-Vlaanderen. Het vertrekpunt van deze Zeeuws-Vlaamse wandeling bevindt zich net voorbij het Vlaamse Klinge in de Zeeuws-Vlaamse zustergemeente Clinge. Bij de neoraamse rooms-katholieke H. Henricuskerk (1876) kunnen we kosteloos de auto stallen en lopen even verder op langs de voorbeeldige sportinfrastuctuur, het kleine Clinge uit.
De naam betekent binnenduin.

Voormiddag ruim 12 km

Langs een bosrand en tussen weide en grasland lopen we ten oosten van de dorpskom Clinge uit richting Krieke Putten. Het is ong. 2,5 km genieten van de bovenste plank langs plassen - restanten van dijkdoorbraken op het einde van de 16de eeuw - grasland en de lommer van een beukenbos. Ook Reynaert de Vos zou in dit gebied rondgedwaald hebben. We struinen het natuurgebied uit langs grenspaal 273 en belanden op … een grensdijk. Hier hebben we de keuze tussen een kaarsrecht aarden (modderige) boerenslag of een dubbel geasfalteerd fietspad boven op de door waaibomen afgezoomde dijk, de Koningsdijk. Wie het rommelige lintbebouwde een gesloten (Vlaamse) Land van Waas, ten zuiden van de dijk, niet wil zien blijft beneden, volgt de aardeweg en geniet van het rechtlijnige ongestoorde open Zeeuws-Vlaamse boerenland. Het fietspad verbindt Clinge met het grensdorp Nieuw Namen. Na ong. 1 km grenslopen verlaten we de dijk en kiezen voor een kaarsrechte rustige asfaltweg land inwaarts en laten het Land van Waas rechts liggen. Deze Statenboomweg eindigt in het voorbij de grens gelegen Meerdonk, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas. Bij het dwarsen van de uitloper van een kreek wisselen we asfalt in voor een graspad langs de noordrand van de Zestigvoetkreek. Een visrijk water waar competitievissen aan de orde van de dag is. Gedurende meer dan 3,5 km lopen met een prachtig graspad langs haar met rietkraag afgezette oever. Het is één van de hoogtepunten van onze wandeling. Voorbij de kreek is het even doorbijten. We wandelen langs de verbindingsweg Clinge-Zandberg. Asfaltlopen kan je vermijden door de brede gras- of grindboord op te wandelen. Links en rechts ligt biljartvlak uitgestrekt vruchtbaar (klei)akkerland. Je herkent aan de linker horizon de torens van Hulst en rechts spuwen de koeltorens van de kerncentrale van Doel hun waterdamp in de wolken. We dwarsen De Moerschans die de meer oostelijk gelegen Vlaamse Kreek verbindt met de gracht rondom de omwalling van Hulst. De kreken herinneren ons aan de voorgeschiedenis van dit zeer vruchtbaar maar waterrijk landschap: schorren en slikken doorsneden door honderden geulen. Als we de Liniedijk dwarsen kiezen we voor het hoger gelegen aardepad dat de brede dijk bedekt. De Liniedijk werd op het einde van de 16de eeuw aangelegd in opdracht van prins Maurits van Oranje, die de stad Hulst in bezit had. Het was zijn verdedigingsdijk tegen de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. De dijk verbond verschillende forten waarvan we de locatie, met enige verbeelding, herkennen. We lopen telkens rond deze naar voren stekende beboste (kleine) schansen. Het uit de kluiten gewassen Fort Moerschans is in het zuiden omgord door een brede poel. Dit prachtig kaarsrechte en in het voorjaar bloemrijke pad is, afgezien van een recente boskap, bebost. Wit-rood van de GR is hier eveneens van de partij. Na ong. 3 km dijklopen komt de zuidoostelijke grens van het moderne Hulst in zicht.

Middag in Hulst

Het is hoog tijd voor de middagstop. We wandelen het door een vestingwal omgord stadje in via de Bagijnepoort en stappen rechtdoor tot aan de Grote Markt waar we de brooddoos mogen bovenhalen in het gezellige café met leuk terras Boozz (Grote Markt 2, Hulst; tel. 31 6 481 61 350. We hebben iets meer dan 12 km gewandeld. Hulst, de meest Vlaamse stad van Nederland, zou reeds bij het begin van de 11e eeuw bestaan hebben. Dit merkwaardig plaatsje verkreeg reeds in 1180 stadsrechten van Filips van den Elzas, de Graaf van Vlaanderen. Hulst wordt wel eens het "Carcassonne van het noorden" genoemd. De vrijwel volledige omwalling met zijn brede en prachtige gracht, zijn negen bastions of bolwerken en zijn vier stadspoorten dateren initieel uit 1452. Na verwoesting door de Gentenaren, na een meningverschil met de Graaf van Vlaanderen, werd de vesting door de Spanjaarden omstreeks 1620 opnieuw opgetrokken. Ze zijn tot vandaag vrijwel intact gebleven. De vesting speelde een belangrijke rol tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648), in de strijd tussen de Spaanse en de Staatse troepen. Prins Frederik Hendrik, de zoon van Willem van Oranje, liet op 2 november 1645, 13.000 kanonskogels en 500 granaten afvuren op het stadje. Ondanks zijn sterke vesting gaf Hulst zich twee dagen later over. Vanaf 1645 behoort Hulst terug tot de Nederlanden.

Namiddag ruim 15 km

Na de middagpauze keren we op onze stappen terug en beklimmen bij de Bagijnepoort de vestingwal op en wanen ons even in Carcassonne. Na vier bolwerken, ieder met een eigen benaming, verlaten we het gezellige stadje in zuidelijke richting doorheen de uit 1780 daterende Gentse Poort. Ondertussen hebben we zonder twijfel van op de hoge wal het torentje van het refugium van de monniken van Baudeloo, de toren (voltooid in 1547) van het stadshuis uit de 16de eeuw en de merkwaardige toren van de Sint-Willibrordusbasiliek opgemerkt. De kerk (13de eeuws) werd in de 15de eeuw, na een brand, opnieuw opgebouwd in Brabantsgotische stijl. De eigenzinnige betonnen toren vervangt de oorspronkelijke spits nadat deze in de laatste wereldoorlog was afgeschoten. Nauwelijks de poort voorbij en Reynaert de Vos staat te pronken. De stadsmascotte en rosse held in pelgrimskleren wordt afgebeeld op een achtergrond in steen van het hof van de legendarische koning Nobel. Hier ligt ook het startpunt van de S(treek)GR Reynaertland, die na 102 km, eindigt in Rupelmonde. Met en kronkelstreep - een fietspad - van iets meer dan twee km tussen akkerland en bouwkom (Sint-Janssteen) ontvluchten we de drukte van toeristische Hulst en belanden in Heikant. Na een schaduwrijke aardewegel en voorbij een slagboom lopen we in hét hoogtepunt van deze wandeldag : het natuurgebied Clinge-Sint-Jansteen. Het is Zeeuwsvlaanderens fraaiste en meest uitgestrekte beboste natuurgebied. Het was lange tijd een strijdtoneel voor de Hollandse en Spaanse troepen. Smokkelen werd hier tot een kunst verheven. Vandaag de dag is het een luchtige groene long die zich tegen de grens vlijt. 180 ha is waterwinningsgebied beheerd door het Zeeuwse Landschap. We wandelen gedurende meer dan zes km in dit grootse stiltegebied krinkeldewinkel langsheen brede en smalle bospaden, op zanderig of grazige wegels, langs brede en soms droge kanalen waar veldbloemen welig tieren ... schaduw en zon spelen er haasje-over tussen de oude loof- en naaldbomen ... we kruisen vaarten, lopen langs kleine wilde graslandjes die vroeger als rootweiden voor het vlas werden gebruikt. Voorbij het natuurgebied belanden we op een halfverhard bosrandpad en maken een korte uitstap op vaderlands grondgebied. Met een schelpenpad langs een voetbalveld zijn we opnieuw bij de Noorderbuur. We wandelen kriskras op aangename paadjes door en langs De Sterre, een psychiatrisch opvangcentrum en bereiken voorbij de stadsvijver onze startplek. Het is ondertussen voorbij 16 uur en kunnen we genieten van een afscheidspint in frituur 't Pleintje.

Mei
Za 19

Van Wallonië naar Vlaanderen door zeven bossen

Tochtbegeleiding: René Brynaert

Tel: 016 40 66 30

E-mail: (niet voor snel antwoord)

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: ongeveer 23 km.
 • Samenkomst: bij het station van Braine-le-Comte (niet Braine l’Alleud!!!) om 10u15. We wachten op de trein die om 10u14 uit Brussel komt.
 • Meebrengen: aangepast schoeisel (kan drassig zijn!), boterhammen en drank voor ‘s middags, € 1 Ronsergeld, wat kleingeld voor een eventueel café, een zakje voor je afval, een zitje voor een droge poep. Geen honden. We komen terug uit Lembeek waar er om het uur een trein rijdt naar Halle en Brussel.
 • Verkeersinfo: neem een WE-biljet tot Braine-le-Comte. Als je van verder dan 100 km komt is het gebruik van een Railpas wel goedkoper. De tocht eindigt in Lembeek waar om het uur een trein naar Halle en Brussel rijdt.
 • Deelnemen: aanmelden mag maar hoeft niet.

We vertrekken in Braine-le-Comte ('s Gravenbrakel) en na een aanloop langs enkele vijvers duiken we in het Bois de la Houssière. Via enkele verborgen voetwegjes dalen we af naar Asquemont waar ooit enkele fabrieken stonden aan het oude kanaal Brussel-Charleroi. Destijds waren er zelfs 2 stations: één voor de NMBS en één voor de Buurtspoorwegen. De oude spoorbedding is nu een pad door een overweldigende wildernis. Over het nieuwe kanaal lopen we over een indrukwekkende sluis en dan bergop naar het Bois d'Ittre dat aansluit bij het Bois d'Apechau en het Bois du Chapitre. We dalen naar de vallei van de Hain, een zijriviertje van de Zenne. Nog twee bosjes : Bois des Pochets en het Bois Seroux. Boven op de heuvel ligt de taalgrens en door het Lembeekbos dalen we naar de Zennevallei en Lembeek, gekend om zijn geuze en zijn kriekbier. De tocht biedt veel variatie: bergop en bergaf, bossen, velden en weiden, vergezichten

Mei
Za 19

t/m

Ma 21

Ieper - Oostduinkerke - Ieper

Tochtbegeleiding: Freddy Verschoore

Tel: 03 665 36 54 of 0494 15 98 12

 • Type: fietstrektocht
 • Afstand: 60, 65 en 61 km. Er wordt niet vlug gefietst zodat de mindere fietsers ook meekunnen.
 • Samenkomst: aan het station van Ieper om 9u45.
 • Verblijf: JH De Peerdevisser, Duinparklaan 41 Oostduinkerke tel. 058 51 26 49. We logeren er in 2-persoonskamers met lakens ter plaatse. enkel de bedden moet je zelf dekken (of het laten doen door een sympathieke medefietser m/v).
 • Verkeersinfo: aan en in de buurt van het station van Ieper is er veel gratis parking.
 • Deelnemen: contacteer de tochtbegeleider.

De Westhoek is een afwisselend gebied waarin naast beboste heuvelruggen (het West-Vlaams Heuvelland) ook polders (onder andere de drooggelegde polder ‘De Moeren’), kustgemeenten, vruchtbare akkers, historische stadjes en vriendelijke dorpjes te vinden zijn. Bovendien zijn er uitgestrekte duinengebieden tussen De Panne en Duinkerke, onder meer in het Franse Brayduinen. Vaak zijn de kustdorpen in die strook nauwelijks zichtbaar vanaf het strand. Dwars door het gebied stroomt de rivier de IJzer. Het Belgisch gebied ten westen ervan wordt “Bachten de Kupe” genoemd. Bekendste plaatsen zijn Ieper, Poperinge, Veurne, Diksmuide in West-Vlaanderen en Hondschote, Bergues in Frankrijk. Een ideale speeltuin voor de Ronsers op twee wielen.

Zaterdag

Ieper - Oostduinkerke: ongeveer 60 km met je eigen bagage. De treinreizigers komen aan om 9u43. Het vertrek is voorzien om 10u00. We fietsen westwaarts, langs rustige wegen, naar de abdij van Westvleteren waar we onze (glazen?) boterhammen zullen opeten. Daarna passeren we Beveren a/d IJzer, Gijverinkhove, Alveringem, Oeren en fietsen dan langs de Lovaart naar Veurne. Daar rest ons nog een 7-tal km. naar de jeugdherberg van Oostduinkerke.

Zondag

Oostduinkerke - Bergues (St Winoksbergen) - Oostduinkerke: ongeveer 65 km zonder bagage. We vertrekken om 9u15. We rijden langs Wulpen naar Veurne. Daar fietsen we langs de Bergenvaart naar Bulskamp. Via Houtem bereiken we dan de Franse grens. Vandaar fietsen we langs Hondschote en Warhem naar het volledig omwalde Bergues. Na de middag gaan we dan noordwaarts langs Coudekerque, Teteghem, Leffrinckhoucke, Ghyvelde terug naar de Franse grens bij het natuurgebied van de Cabourduinen. Via Adinkerke en Sint-Idesbald bereiken we Koksijde. Daar beklimmen we de Hoge Blekker (hoogste duin van de kust) om door het natuurgebied van de Doornpanne Oostduinkerke te bereiken.

Maandag

Oostduinkerke - Ieper: ongeveer 61 km met bagage. Om 9u15 staan we vertrekkensklaar, om via het Hannecartbos, de zeedijk te vinden op de wijk Groenendijk. Daar spoelde op 14/2/1989 een potvis aan die men de naam gaf van “Valentijn van St André”. We fietsen daarna langs het strand en de IJzermonding tot Nieuwpoort. Daar blijven we de IJzer volgen tot Mannekensvere. Via Leke fietsen we dan naar de Duitse militaire begraafplaats op het grondgebied van Vladslo. Daar staan de 2 beelden van “Het Teurend Ouderpaar” gemaakt door Kate Kollwitz. Verder gaat het dan via Diksmuide naar de IJzertoren. We fietsen daarna terug langs de IJzer tot aan de gekanaliseerde Ieperlee.

Die volgen we gedurende een 15-tal km. Onderweg komen we ook nog aan het Monument voor de Gebroeders van Raemdonck en de begraafplaats van John McCray (gekend van het gedicht “In Flanders Fields”). Rond 17u00 komen we dan te Ieper aan het station.

Mei
Zo 27

Kuiering in en rond Buggenhoutbos

Tochtbegeleiding: Jan Cornelis en Geertje Ulser

Tel: 015 27 19 50, 0495 77 82 51 of 0495 52 23 59 (gsm enkel de dag zelf)

E-mail:

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: 14 km
 • Samenkomst: we vertrekken om 10u30 van op de parking van Natuur en Bos, Kasteelstraat 212, Buggenhout, tegenover de Boskapel. We verzamelen op de parking voorbij de meubelzaak Gené. Dit is de parking met een fietsenstalling in het midden (niet de open parking voor de meubelzaak).
 • Meebrengen: picknick en drank voor ‘s middags, er is namelijk geen café in de buurt van het halfwegpunt. Wel is er een brasserie vlak bij de parking (wat goed uit komt voor een afscheidsdrink) en onderweg passeren we nog 1 eetcafé dat mischien open is (De Grens, na ongeveer 9 km).
 • Verkeersinfo: met de auto neem je de N17 tussen Willebroek en Dender­monde en je rijdt naar het centrum van Buggenhout (via Opdorp met zijn dries als je van de richting van Willebroek komt, via de Diepmeerstraat als je vanaf Dendermonde komt). Je steekt de spoorweg over bij het Station, neemt de Kerkstraat, die verder loopt in de Kasteelstraat. Je volgt deze tot de boskapel en dan zie je, net voorbij een grote meubelzaak “Gené”, de parking tegenover de boskapel. We verzamelen op de parking voorbij de meubelzaak, met een fietsenstalling in het midden (niet de open parking voor de meubelzaak). Met de trein stap je af in Buggenhout station. Daar neem je de bus lijn 245 en stap je af aan de halte ‘Boskapel’.
 • Deelnemen: aanmelden mag, maar is niet verplicht.

Een korte wandeling, centraal gelegen bijna op het punt waar Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams- Brabant elkaar raken, maar toch met een afwisseling van bos en veld, dit vinden we bij het Buggenhoutbos. We kuieren (zowel wat afstand als tempo betreft) door en rond het Buggenhoutbos, met zijn oude wintereiken, de jonge aanplanting met galloway runderen en af en toe velden met panoramische zichten.

We vertrekken langs de zuid-westkant en de nieuwe aanplantingen, maken een kort ommetje door de velden en doorkruisen het oude bos met het boswachtershuis. We steken de Kasteelstraat over, langs een kleine voetweg over het golfterrein en zigzaggen door het noord-oostelijke deel van het bos. Hierna komt een deel door de velden, we passeren het eetcafé De Grens, op weg naar het hoogste punt van de streek (ongeveer 24 meter, met oriëntatietafel) en komen via de zuid-westelijke kant van het Buggenhout bos terug naar de parkeerplaats.

 

Juni
Zo 3

Halle - Bever - Halle

Tochtbegeleiding: Anneke Vanden Bergh

Tel: 057 48 64 57

E-mail:

 • Type: dagfietstocht
 • Afstand: een goeie 70 km op verharde weg (op een paar honderd meter na). Licht glooiende route.
 • Samenkomst: 9u45 in Halle, parking van de Carrefour of McDonalds op de A. Demaeghtlaan.
 • Meebrengen: fiets in goede staat met versnellingen. Picknick en drank voor de dag, € 1 Ronserbijdrage, reserveband, helm (bij voorkeur), regenkledij of zonnecrème.
 • Deelnemen: aanmelden is niet nodig, maar een berichtje naar tochtbegeleidster Anneke Vanden Bergh is welkom. Zo weten we op wie we eventueel nog moeten wachten.

Deze route leidt ons langs rustige landbouwwegen door een open landschap met velden, bossen, beekjes en ingeslapen dorpen. De geschiedenis is ook nooit ver weg in deze interessante streek. Fietsen in het Pajottenland met zijn mooie vergezichten is een verademing, en dit op nauwelijks 30 km van het Europese centrum Brussel. De Ronsers zullen het geweten hebben. Vanop de parking in Halle fietsen we naar de rustige dorpskern van Beert. Een beetje verder genieten we van het beschermde dorpszicht van Bellingen. We rijden langs het kasteel Den Daal, de kerk van Bogaarden, het indrukwekkende kasteel Ter Rijst met een prachtig park naar het landelijke Herne met een oude watermolen. Daarna gaat de route naar Sint-Pieterskapelle en Bever. Rond Bever staat de weg bol van kapelletjes, verscholen in het bosrijke gebied van deze pittoreske gemeente aan de taalgrens. Het dorpsplein van Galmaarden nodigt uit tot een pauze. In Vollezele genieten we volop van de groene welvingen in het landschap. We peddelen naar Leerbeek om dan weer aan te komen in Halle.

 

Juni
Zo 10

De ronde naar Antwerpen

Tochtbegeleiding: Marc Vandemeerssche

Tel: 0479 54 50 61

E-mail:

 • Type: dagfietstocht
 • Afstand: ongeveer 80 km.
 • Samenkomst: Dendermonde station 10u00.
 • Meebrengen: fiets in goede conditie, herstelmateriaal lees reservebinnenband. Picknick, € 1 ronsergeld.
 • Verkeersinfo: Trein: Dendermonde station ligt op het kruispunt van 2 spoor­wegtrajecten Brussel - Lokeren - Sint Niklaas en Gent - Dendermonde - Mechelen. Auto: iedereen heeft tegenwoordig wel een GPS.
 • Deelnemen: aanmelden mag maar hoeft niet.

Begin juni zijn de aktieve fietsronsers aan training toe; we starten via de vlakke Scheldeboorden en het rustige hinterland naar “‘t stadt”. De Sint-Annatunnel wordt het keerpunt van deze fietstocht na een kort bezoekje aan ‘t Steen. Vanuit Dendermonde is de logische exit via de Schelde: Vlassenbroek, Baasrode, Sint-Amands, Bornem zijn leuke plaatsjes welke menig kunstenaar tot inspiratie heeft geleid. De oversteek van de Rupel gebeurt in Wintam; de oude elektriciteitscentrale in Schelle “den Escaut” was ooit de grootste produktieenheid van het Europese continent. Hierna is de aanblik “geindustrialiseerd” maar we fietsen op rustige wijze verder via de rand van Hoboken, Scheldeboorden en de Antwerpse kaden tot ‘t Steen voor het prachtige uitzicht over de Schelde.

Terug via de wandel- en fietstunnel kunnen we op Linkeroever de prachtige Antwerpse skyline bewonderen! Langs prachtige nieuw ontloken natuurgebieden bereiken we Rupelmonde met zijn Spaanse molen en het Rattenkasteel. In Temse nemen we de Scheldebrug en fietsen nu langs de Schelde naar het schilderachtige Weerde. De “zates” in Branst is de trekpleister voor een terrasje! Terug naar Mariekerke, St. Amands maar nu parallel met de Schelde zal het van de timing afhangen of we een extra overzet nemen aldaar om langs de andere oever Dendermonde te bereiken.

Maart
Zo 11

Langs de Dijle van Sint-Joris-Weert naar Leuven

Tochtbegeleiding: René Brynaert

Tel: 016 40 66 30

E-mail: (niet voor snel antwoord)

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: 20 km met inkortingsmogelijkheden.
 • Samenkomst: samenkomst om 10u15 bij het station van Sint-Joris-Weert.
 • Meebrengen: aangepast schoeisel (kan drassig zijn!), boterhammen en drank voor ‘s middags, € 1 Ronsergeld, wat kleingeld voor een eventueel café, een zakje voor je afval. Eventueel een verrekijker om naar de vogels te kijken. Geen honden.
 • Verkeersinfo: we wachten in Sint-Joris-Weert op de trein die om 9u57 in Leuven vertrekt.
 • Deelnemen: aanmelden mag maar is niet nodig.

Dit is de vijfde etappe van onze tocht langs de Dijle. Nu komen we in een gebied waar de Dijle met ons geen verstoppertje meer kan spelen. Vanaf hier is ze ook vrij om grillig en vrij te kronkelen en wulpse bochten te maken. Voorbij Sint-Joris-Weert begint het natuurreservaat de Doode Bemde met enkele vroegere visvijvers waar talrijke doortrekkende vogels komen verpozen. De zilverreiger is hier in de winter dikwijls te gast en soms in groten getale. Links zien we Neerijse en zijn grote kerk met twee torens. Naar het schijnt omdat er in het dorp meer uilen zijn dan elders. De kijkhut bij de Langerodevijver lopen we niet zomaar voorbij en hopelijk krijgen we daar allerlei watervogels te zien. Tussen Korbeek-Dijle en Oud-Heverlee kronkelt onze rivier lustig verder tot ze verdwijnt onder de snelweg. Aan de andere kant ligt het Egenhovenbos en na de zandvang komen we langs het fraaie kasteel van Arenberg en het bijhorende park tot in Leuven langs een indrukwekkende waterpoort die deel uitmaakte van de tweede stadsomwalling. Dan trekt onze rivier door het Begijnhof en vormt twee armen die weer samenkomen bij de Janseniustoren. Een arm trekt de oude stad binnen langs de waterpoort, de andere vormt langs het Justus Lipsiuscollege een verdedigingsgracht langs de eerste stadsomwalling van de 12de eeuw. Verder stroomt ze nog ondergronds langs het Sint-Pietershospitaal. Deze overwelving zal binnenkort ongedaan worden gemaakt. Langs het Handbogenhof zien we nog een flink deel van die eerste stadsmuur en ook enkele torens. Het klein begijnhof en de Sint Geertruikerk liggen ook op haar route. Een deel van het Dijlewater voedt het kanaal Leuven-Mechelen. We trekken nog langs de vaartkom waar vroeger de binnenschepen met graan voor Stella Artois werden gelost en ook andere grondstoffen voor andere industrieën die daar gevestigd waren.

 

Maart
Za 17

Raad van bestuur en algemene vergadering

Tochtbegeleiding: Jurn Verschraegen en Linda Van Schel

Tel: 015 33 72 94 of 0473 48 94 72 (na 18u00)

E-mail:

 • Type: raad van bestuur
 • Samenkomst: om 14u00 in de vergaderzaal in de Lokkaardstraat 8, 2018 Antwerpen. Aanmelden via mail of telefonisch bij Jurn en Linda.
 • Deelnemen: nieuwe tochtbegeleiders van harte welkom. Voorwaarde is de groep kennen en reeds meerdere weekends of dagtochten met de groep meegestapt hebben.

Plannen van najaar 2018 tot de grote vakantie van 2019. Bijeenzitten ter evaluatie van het programma en het Ronserreilen en -zeilen. Dat is de tochtbegeleidersvergadering. Het is dé Hoogdag van de tochtbegeleiders-met-plannen. Wil jij ook een tocht begeleiden, dan ben je van harte welkom. De leden van de Raad van Bestuur zijn van harte uitgenodigd op de vergadering met als agenda: voorbije trekkersjaar, financiën, agendapunten van de leden, evaluatie na twee jaar vzw-werking, volgend trekkersjaar.

De leden van de Algemene Vergadering komen bijeen met volgende agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone Algemene Vergadering van 11 maart 2017.

2. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur, kennisname van het verslag van de boekhouder en bespreking van rekeningen per 31/12/2017.

3. Goedkeuring van de rekeningen per 31/12/2017.

4. Aanwending van het resultaat per 31/12/2017.

5. Décharge van de bestuurders.

6. Benoeming/ontslag van bestuurders.

Dit jaar wordt er tussen een hapje en een natje opnieuw gepland voor het volgende trekkersjaar. Weekends en verlengde weekends liggen te grabbel om door geïnspireerde tochtbegeleiders ingevuld te worden.

Wie belet is, laat zijn plannen, tenminste een week vooraf, aan Jurn en Linda weten zodat er rekening kan mee gehouden worden. Meeplanners hebben wel voorrang op eventuele mailsuggesties.

’s Avonds worden de tochtbegeleiders vergast op een lekkere maaltijd ergens in de buurt.

Maart
Zo 18

Retie - Dessel - Retie

Tochtbegeleiding: Anneke Vanden Bergh

Tel: 057 48 64 57 of 0495 89 92 09

E-mail:

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: 24,5 km, voor een groot deel over droge zandwegen en enkele mooie bospaadjes.
 • Samenkomst: 9u45 aan de kerk in het centrum van Retie, parkeren kan op het marktplein. We vertrekken stipt om 10u00.
 • Meebrengen: stevige wandelschoenen, regenkledij, picknick en drank voor de dag. € 1 Ronserbijdrage.
 • Deelnemen: aanmelden bij Anneke moet niet, maar is welkom.

Het Nonnenneetje, de Zwarte Nete, de Desselse Nete, de Witte Nete, de Looiendse Nete zijn stuk voor stuk namen van kleine beekjes die de voedingsbron vormen voor de Kleine Nete, in de Antwerpse Noorderkempen rond Retie en Dessel. Een aantal van deze beekjes zul je tijdens de tocht tegenkomen. Het zijn trouwens ook deze beekjes die mee het landschap bepalen: een overvloed aan weilanden, met een hoogteverschil van 5 meter. Een waterrijke lentewandeling in het Antwerpse! We bekijken even de historische lindeboom op de markt van Retie om wat verder op langs de karpervijver te wandelen. Hier gaan we het bos in. We volgen de ­linkeroever van de Desselse Nete. We merken twee vijvers met daartussen een afwateringkanaal. Op naar Dessel en de Witte Nete. De Witte Netevallei is een uniek natuurgebied in de Kempen waar je prachtig kan wandelen. Het landschap wordt jaarlijks overstroomd door de Witte en de Zwarte Nete, die elkaar daar ontmoeten. De wandelroutes zijn een natuurhistorisch unicum in Vlaanderen. Zandwegen, veldwegen, dreven… tot aan de kanaaldijk van Bocholt - Herentals. Wat verderop spotten we de kerncentrale van Mol (Sas 6). Natuurschoon en recreatie gaan hand in hand in het Prinsenpark van Retie. Misschien draait de Watermolen van de Witte Nete? Een laatste groet aan de St.-Pieterskapel en we staan weer in het centrum van Retie. (GR-dagstapper).

Maart
Wo 21

Westvleteren, heerlijk Westhoek

Tochtbegeleiding: René Duran en Emmanuel Maerten

Tel: 0479 55 43 43

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 19 km, recreatief.
 • Samenkomst: start om 10u30 op de parking van De Vrede, trappistencafé in de Donkerstraat 13, Westvleteren. Het café is open om 10u00. Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers. Controleer op www.midweekstappen.be voor eventuele late wijzigingen.
 • Meebrengen: geen picknick voor onderweg, wel drank. Er is vooraf bestelde broodmaaltijd in restaurant Schraevenacker in Oost-Vleteren. Picknick is niet toegelaten.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina. Uiterste datum: zondag 18 maart 2018. Deelname € 13, vooraf te storten op Midweekstappen IBAN BE98 9730 9463 9193 BIC ARSPBE22. Broodmaaltijd, kaas en vlees, groentjes en soep; tochtbijdrage inbegrepen. Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten.

Middag: geen picknick mogelijk, wel broodmaaltijd en soep in restaurant. Aanmelden en overschrijven nodig, zie verder bij Praktisch. Vleteren is een paradijs voor de fietser en wandelaar met uitgestippelde routes langs talrijke veldkapelletjes en hoevetjes. Landelijke wegen, deels tarmac, weide en grasland laat ons van deze prille lentetocht genieten. De Westhoek zoals hij er hier zo plat bij ligt, verrast met een paar panorama’s vanop 20 m hoogte… Na de tocht is café De Vrede nog open met het winkeltje voor de echte Trappist van de Sint-Sixtusabdij.

Maart
Wo 21

Elverdinge - Watou, sportief, Galgebossen, Helleketelbos

Tochtbegeleiding: Aimé Last

Tel: 0479 55 43 43

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 29,5 km, sportief.
 • Samenkomst: Om 9u30 aan de parking van de Galgebossen. Deze parking is gelegen op 50 m voorbij het restaurant De Vuile Seule, Gasthuisstraat 3, Ieper. Let op! Maak geen gebruik van de privé-parking van het restaurant. Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers. Controleer voor eventuele late wijzigingen.
 • Meebrengen: eigen picknick voor in de Helleketel in Watou en drank voor onderweg. We nemen onze lunchafval mee in de rugzak.
 • Verkeersinfo: stel de gps in op Gasthuisstraat 3, Ieper.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina. Vermeld duidelijk dat je voor de S-tocht (Sportieve) kiest. Gezelschapsdieren zijn niet toeglaten. Het tochtgeld van € 2 wordt onderweg opgehaald.

Galgebos - Poperinge - Helleketelbos: over graspaden en aardewegels langs beken en vaarten op zoek naar restanten van het grote woud dat het Hoppeland beheerste. Na een kriskrastocht doorheen de Galgebossen, wandelen we richting Poperinge Vaart maar houden vooraf even halt bij het Gwalia Cemetry. We houden de waterloop nauw in het oog op een breed graspad dat meandert op het ritme van de vaart. Het wandelnetwerk Hoppeland is ook op de afspraak. Wanneer de vaart uitloopt in Poperinge duikt het langwerpig Burggraaf Frimoutpark, de groene long van de hoofdstad van het Hoppeland, op. We doorkruisen het mooi aangelegde park richting Grote Markt, wandelen voorbij het Gasthuis en het Talbot House, historische monumenten, en lopen met kleine stadsaardewegels richting ‘t Appelgoedje, de zuidelijke nieuwbouwwijk van Poperinge in. Het wandelnetwerk leidt ons in snel tempo opnieuw eruit en vervolgens het boerenland in. Op verkeersluwe (geasfalteerde) landwegen komt het West-Vlaamse Heuvelland steeds naderbij. Hoogtemeters vermijden we door op tijd het Helleketelbos in de duiken. Tot tweemaal toe laten we ons verleiden tot een boswandeling met tussenin een bezoek voor de picknick aan De Helleketel, een gezellig cafeetje waar moeder de bazin graag wandelaars verwent. Na spijs en drank volgen we de GR 5A Zuid, zoeken nog wat bospaden op en belanden, nabij het grensdorp Abele, bij de Vleterbeek. Onverhard en bij regenweer op modderige wandelpaden lopen we langs de beek richting slibvangbekken aan de zuidrand van Poperinge. Een korte stadsdoortocht brengt ons opnieuw in het Burggraaf Frimoutpark en de Poperinge Vaart. Hier kiezen we opnieuw voor een graspad maar deze keer langs de overkant van dit afwateringskanaal. De waterloopwandeling houden we in tegenstelling met deze voormiddag minder lang vol. Bij het eerste contact met een landweg laten we het water voorgoed achter ons en zwerven zo vrij als een vogel op allerlei kleine aardewegjes doorheen akkerland richting Galgebossen. Een laatste boswandeling brengt ons opnieuw naar de parking. Napraten over de onverwacht vele gras- en aardewegels kan in het nabijgelegen café ‘t Gemeentehuis,
Sint-Livinusstraat 1, 8906 Elverdinge (tel 057 367242).

Maart
Za 24

t/m

Zo 25

Tubeke - Dworp - Terhulpen

Tochtbegeleiding: Jurn Verschraegen en Linda Van Schel

Tel: 015 33 72 94 of 0473 48 94 72 (na 18u00)

E-mail:

 • Type: rugzaktrektocht
 • Afstand: dag 1: 22 km, dag 2: 24 km.
 • Samenkomst: om 10u00 aan het station van Tubize. We vertrekken onmiddellijk na aankomst van de trein.
 • Verblijf: Provinciaal Domein Hanenbos, Lotsesteenweg 103, 1653 Dworp. Vier- en zespersoonskamers ter beschikking.
 • Deelnemen: contacteer de tochtbegeleiders.

Afgelopen jaar maakten we al kennis met het provinciale domein Hanenbos in Dworp. Dit jaar gaan we er opnieuw naartoe. Wie kan er immers aan de verleiding weerstaan om de typisch Pajotse lekkernijen links te laten liggen? Maar we zijn er niet enkel voor een calorie-inname, maar ook om er te verbruiken. De regio wordt doorsneden door GR-paden. het zou gek zijn mochten we daar geen gebruik van maken. Tijdens deze tocht kom je door schitterend natuurschoon en het voordeel ervan is dat je dit kan doen door gebruik te maken van het openbaar vervoer aangezien we van punt A naar B stappen. We vertrekken om 10u00 aan het NMBS-station van Tubeke (Tubize). We stappen richting oosten richting Braine-le-Châ­teau via de Tour du Brabant Wallon, een juweeltje van een tocht doorheen Waals-Brabant, hier en daar nog aangeduid met lichtblauw-rode tekens. Daarna bereiken we het Hallerbos en vinden er de GR 12 Het zal er wellicht nog niet te druk zijn omwille van nieuwsgierige blauwe-kousen-bedevaarders. ‘s Avonds vleien we ons neer in een lokaal restaurant. Zondag trekken we naar het noorden om via wat trage wegen stilaan het Zoniënwoud te bereiken. Eerst nog even gedag zeggen aan de leeuw van Waterloo (in de verte) en dan opnieuw verder om het station van La Hulpe te bereiken tegen de trein huiswaarts. Hopelijk kunnen we dan zeggen dat het goed was.

Maart
Za 31

t/m

Ma 2

Nideggen (D)

Tochtbegeleiding: Kristien Nuyts

Tel: 0485 72 66 87

E-mail:

 • Type: dagstaptochten
 • Afstand: 3 ± 20 km (19 tot 22 km).
 • Samenkomst: om 10u30 aan de jeugdherberg van Nideggen, Im Effels 10, 52385 Nideggen, Duitsland.
 • Verblijf: Jeudherberg van Nideggen, Im Effels 10, 52385 Nideggen, Duitsland.
 • Deelnemen: contacteer de tochtbegeleidster.

Het komende paasweekend verkennen we de Rureifel, meer bepaald de regio rond Nideggen en Heimbach. Deze historische stadjes in het roerdal zijn een ideale uitvalbasis voor mooie wandelingen. We maken 3 luswandelingen met de nodige hoogtemeters en bezienswaardigheden onderweg. De Ronsers zullen ervan smullen.

3 wandeldagen

Dag 1: Vanuit de jeugdherberg naar het Roerdal. Na het oversteken van de Roer klimmen we naar de top van de Burgberg vanwaar we op de top van de Krawutschketoren een mooi zicht hebben op de omgeving. De wandeling gaat verder langs de Kyll en de Schlebach terug tot aan de roer. Langs het dorp Abenden terug naar de jeugdherberg.

Dag 2: Vandaag wandelen we door het hart van de Rureifel met prachtige vergezichten en langs mooie paadjes over de rotsen. We wandelen langs rotsen met de namen Hirtzley, Hindenburgtor, Eugenienstein op het einde van de wandeling nemen we de tijd om de burcht in Nideggen te bekijken.

Dag 3: Vandaag starten we in Heimbach, een mooi Eifeldorpje met mooie vakwerkhuizen en een burcht. We starten langs de oevers van het stuwmeer. We klimmen naar de Hirschley voor een mooi uitzicht over de Rursee, wandelen langs klooster Mariawald en keren terug naar Heimbach.

We logeren 2 nachten in de jeugdherberg van Nideggen in 4 persoonskamers op basis van half pension.

Maart
Za 31

t/m

Ma 2

Paasfietstocht: de regio van Van Artevelde

Tochtbegeleiding: Jan Cornelis en Geertje Ulser

Tel: 015 27 19 50, 0495 77 82 51 (Jan) of Geertje 0495 52 23 59 (gsm enkel weekend zelf)

E-mail:

 • Type: fietstrektocht
 • Afstand: de dagafstanden variëren tussen 73 en 78 km, op vlak en lichtgolvend terrein. We gebruiken naast het fietsnetwerk landelijke en trage wegen, dus er zullen vast stukken onverharde weg voorkomen.
 • Samenkomst: Paaszaterdag 31 maart 2018 aan de parking van het NMBS-station van Ninove (aan de Astridlaan). We vertrekken om 10:00 uur. De NMBS parking is volgens de internetsite van de spoorwegen gratis te gebruiken.
 • Verblijf: we blijven twee nachten in Jeugdherberg De Draecke, Sint Widostraat 11, 9000 Gent tel. 09 233 70 50. De overnachtingen, de maaltijden en het Ronsergeld samen kosten € 88. Ook het beddengoed is in deze prijs inbegrepen.
 • Deelnemen: contacteer de tochtbegeleiders.

Het is nu bijna kerstmis, we hebben de eerste sneeuw en de eerste glijpartijen achter de rug. We hopen dat met Pasen de lente eveneens op tijd van de partij zal zijn. We halen de fietsen alleszins uit de winterberging om, samen met de Ronsers, een nieuw fietsseizoen aan te vatten. Gent wordt de Arteveldestad genoemd. De invloed van Gent liet zich voelen in zowel rijksvlaanderen (Land van Aalst, Dendermonde) als in kroonvlaanderen (het oorspronkelijke graafschap Vlaanderen). We maken een rondrit door deze gebieden. In essentie maken we een cirkel vanuit Ninove langsheen Oudenaarde naar Gent. De tweede helft van de cirkel loopt van Gent langs Overmere Donk, tussen Lede en Aalst door terug naar Ninove. Op paasdag vullen we dit aan met met een rondje van Gent tot aan het Drongengoed (bij Aalter) en terug. We overnachten in de jeugdherberg van Gent, De Draecke, waar we twee nachten verblijven. Vlak en weids, soms met donker dreigende luchten en met kerktorens als de enige bergen, zo beschreef Brel het Vlaamse landschap. Hij vergat wel de glooiïngen ten zuiden van Gent, maar het blijft een prachtige streek om per fiets te verkennen, als je, zoals wij doen, achter de lintbebouwing weet te geraken.

Paaszaterdag

We vertrekken van de parking bij het treinstation van Ninove (Astridlaan). We fietsen westwaarts, langs het stadspark van Ninove, volgen de Dendervallei tot Appelterre, komen langs Ophasselt, Hemelveerdegem en Michelbeke naar Horebeke. Vanaf hier gaat het noordwaarts. We kruisen de Zwalmvallei in Nederzwalm, nemen een kijkje in de Scheldevallei, fietsen in een halve cirkel langs het oosten van Vurste om langs Schelderode bij Zwijnaarde de Schelde en de ringvaart over te steken. We komen Gent binnen langs de Schelde, door het Keizerspark en langs de Visserijvaart. Vervolgens het autoluwe centrum door om in de Draecke aan te komen. De totale afstand zou 73 km moeten bedragen.

Paaszondag

Op picknick en regenbenodigdheden na blijft de bepakking in de jeugdherberg op ons wachten. We verlaten de stad langs het Prinsenhof en het Rabot, fietsen rond de Bloemekenswijk naar de Brugse Vaart. Bij Vlinderhoute steken we de Brugse vaart over en zoeken we de Lieve (de oudste kanaalverbinding met Brugge) op. We volgen het Lievekanaaltje tot aan het Kanaal van Schipdonk. Langs Oostwinkel rijden we, via het Drongengoed, naar Knesselare. We passeren Aalterbrug, maken een noordelijke halve cirkel om Aalter heen en komen via Bellem en Hansbeke aan de rand van Drongen. Via de watersportbaan en het Elisabethbegijnhof vinden we onze overnachtingsplaats terug. Totale afstand: 76 km.

Paasmaandag

Met bagage terug naar het station van Ninove. Langs Sint-Jacobs en de oude Sint-Baafssite komen we heel even aan de Schelde. Langs de Rozenbroeken, fietsen we tussen Destelbergen en Oostakker door naar de zijkant van Lochristi. We komen door Oudenbos (een vroege tuinwijk aangelegd door de toenmalige fabriek) en fietsen via het Overmere Donk naar de Schelde bij Schoonaarde. We zoeken een weg tusen de bebouwing van Lede en Aalst door, naar Erpe en Mere (die we beiden wel aan doen). Voor Aaigem draaien we richting Nederhasselt om via Outer in Ninove aan te komen. Totale afstand vandaag: 75 km.

April
Wo 18

Zerkegem - Ettelgem, polders en Zandstreek

Tochtbegeleiding: Jacky Mergaert

Tel: 0479 55 43 43

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 20 km, recreatief.
 • Samenkomst: start om 10u00 aan feestzaal De Linde, Vedastusstraat 65, 8490, Zerkegem. De Linde zal ’s morgens open zijn voor koffie en toiletbezoek. Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers. Parkeren in de buurt van de kerk. (bv. kruising Vedastusstraat, Bekegemstraat), Sarkoheemstraat. Controleer voor eventuele late wijzigingen.
 • Meebrengen: eigen picknick voor in Café en Feestzaal, Sportvriend, Dorpstraat 67, Ettelgem, (Oudenburg). Soep te verkrijgen. Drank voor onderweg. We nemen onze lunchafval mee in de rugzak.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina. De bijdrage van € 2 wordt onderweg afgehaald. Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten.

Zerkegem (deelgemeente van Jabbeke) ligt op de grens van de Polders en de Zandstreek zodat we afwisselend landbouw en tuinbouwcultuur zullen tegenkomen. We wandelen door Zerkegem, Snellegem, Jabbeke, Ettelgem en Roksem (de laatste twee zijn deelgemeentes van Oudenburg).

Voormiddag, 11 km

We starten aan de Sint-Vedastuskerk van Zerkegem, verlaten de dorpskern en slaan het Ter Wallepad in. We vervolgen langs de lange dreef en de kouter tot we langs een tuinbouwbedrijf passeren. In Snellegem laten we het containerpark links liggen en volgen een klein wandelpad tot aan de Boerenmolen. Hier stond vroeger een watermolen, later werd er een windmolen bijgebouwd. Waar vroeger de watermolen stond staat nu het molenhuis. Na stormschade in 1976 werden de wieken afgenomen en later werd alleen de molenromp gerestaureerd. In 1906 kochten 10 boeren samen de molen voor gezamenlijke uitbating, dit verklaart de naam Boerenmolen. De Oude Bruggeweg brengt ons opnieuw naar een tuinbouwbedrijf waar we langs een zandwegel wandelen tot aan het Permekepad. Deze bekende kunstenaar woonde in Jabbeke sinds zijn huwelijk met Marietje, na zijn jeugd te hebben doorgebracht in de Vuurtorenwijk van Oostende. We steken de Aartrijksesteenweg over en duiken het Maskobos in die al dateert van de tijd van Napoleon. De Pannedreef leidt ons naar de Gistelse steenweg die we voorzichtig dwarsen en via de Ettelgemstraat bereiken we het Natuurdomein de Hoge Dijken of de Roksemput. 
Dit vroegere duinengebied werd in 1973 afgegraven tot een put van 15 tot 20 meter diep en het zand werd gebruikt voor de aanleg van de autoweg Jabbeke–Veurne. Nu is het een belangrijk en beschermd vogelgebied.
We wandelen verder het centrum van Ettelgem binnen en houden halt in Café Sportvriend.

Namiddag, 9 km

Na de middagpauze wandelen we verder het centrum van Ettelgem binnen en houden even halt bij het Romaans kerkje uit 1028 dat nu gedeeltelijk gerestaureerd een bezoek waard is.

We keren terug naar de Roksemput en wandelen er volledig langs tot we opnieuw de Gistelsesteenweg oversteken en langs rustige paadjes het centrum van Zerkegem bereiken. In de Linde zijn we welkom voor de afscheidspint.

April
Wo 18

Ukkel - Dworp

Tochtbegeleiding: Jaak Perneel

Tel: 0479 55 43 43, op de wandeldag zelf: 0468 18 62 92

E-mail:

 • Type: midweekstappen
 • Afstand: 26 km sportief, waarvan ong. 11,5 km in de voormiddag.
 • Samenkomst: start om 9u30 in het station Ukkel-Kalevoet. Wie te vroeg aankomt kan terecht in het hoekcafé Apero Gare dat is gelegen achter het station (adres: rue Egide Van Ophem, 2) Controleer voor eventuele late wijzigingen. Op tijd komen is hoffelijk, er wordt niet gewacht op laatkomers.
 • Meebrengen: eigen picknick en drank voor onderweg. We nemen onze lunchafval mee in de rugzak.
 • Verkeersinfo: kom bij voorkeur met de trein. Het station Ukkel-Kalevoet ligt op de lijn Brussel-Zuid - Nijvel. De trein uit Brussel-Zuid komt er aan iets na 9u00.
 • Deelnemen: aanmelden uitsluitend op de berichtenpagina. Vermeld duidelijk dat je voor de sportieve tocht kiest. Gezelschapsdieren zijn niet toegelaten.

Ukkel - Dworp - Ukkel: met aardewegels, kasseistroken en voetwegels op-en-neer doorheen parken en restbosjes in het Land van Breughel ten zuiden van ‘s lands hoofdstad. Bij de ingang van het station gaan we via een voetgangerstunnel onder de sporen door en ontdekken langs de achterkant van het station witrood van de GR 12 Amsterdam - Brussel die hier ook de Via Brabantica - Compostelaroute is. We volgen dit prachtig prachtig stuk GR over niet minder dan 14 km om hem pas in de namiddag in te wisselen voor de GR Brussel 8. Ook geelrood van de Streek-GR Groene Gordel zal je ongetwijfeld her en der opmerken. We wandelen vooral op smalle en bredere aardewegels, nu en dan afgewisseld met strepen kassei. Asfalt is uitzonderlijk aanwezig. Bij vochtig weer kan het erg slijkerig zijn. Bij enkele korte maar scherpe afdalingen is het uitkijken om kennismaking met de Brabantse klei te vermijden. De streek ten zuiden van Brussel, onderdeel van het Pajottenland, is gekend (berucht) omwille van zijn vele hellingen. Weze gewaarschuwd! Het wordt zonder twijfel een enig mooie en vooral verrassende tocht in de nog frêle lentenatuur. Fotomontage: één beeld zegt meer dan duizend woorden, geniet van een fotovideo.

April
Za 21

t/m

Zo 22

Monschau (D)

Tochtbegeleiding: Yves Vincent en Marilyn Carpentier

Tel: 053 70 66 98 of 0476 53 30 95 (GSM enkel de dag zelf)

E-mail:

 • Type: dagstaptochten
 • Afstand: dagafstanden van ± 20 km (inkortbaar bij slecht weer).
 • Samenkomst: om 10u15 op de parking Dreistegen in Monschau. Chauffeurs krijgen per mail een routebeschrijving. Treinreizgers kunnen om 9u45 opgehaald worden aan het station van Eupen.
 • Verblijf: Jugendherberge Monschau, Burg Monschau
  D-52156 Monschau
  Tel. +49 2472 970 390
 • Meebrengen: lakens zijn in de prijs inbegrepen. Picknick en drank voor 2 dagen. Zondagochtend is een bezoek aan een bakker mogelijk.
 • Deelnemen: contacteer de tochtbegeleiders.

We bevinden ons dit weekend op de grens van de Hoge Venen en de Eifel. We krijgen dus een afwisseling van open hoogveengebied, steile beboste hellingen, naald- en loofbossen, stilstaande veenpoelen en klaterende riviertjes. We bevinden ons ook op de grens van België en Duitsland. Met de Vennbahn die hier loopt, is dit geen gewone grens. In 1889 beslist Pruisen om een spoorlijn aan te leggen door de Hoge Venen die vooral kolen en staal moet transporteren. Als België na de Eerste Wereldoorlog de Oostkantons toegewezen krijgt, ligt de lijn plots voor een groot stuk op Belgisch grondgebied. Het spoor, dat door het grillige veenreliëf meandert, steekt verschillende keren de grens met Duitsland over om dan weer ons land binnen te rijden. Onpraktisch voor grenscontrole en een belemmering van het vrije verkeer voor Belgische burgers, oordeelt de Belgische staat, die de annexatie van de spoorlijn- en installaties eist. In 1920 begeeft een internationale delegatie van hoogwaardigheidsbekleders zich aan boord van een speciale salontrein ter plaatse om de kwestie te bestuderen. De eis wordt ingewilligd. Vier stukken Duits grondgebied liggen voortaan als enclaves in België. De spoorlijn is intussen een bekroond lange-afstandsfietspad, maar de internationale verdragen vermelden niets wat met het grondgebied moet gebeuren als de spoorlijn verdwijnt. Enkel met wederzijdse toestemming kan het grondgebied, eventueel met gebiedscompensatie, afgestaan worden aan Duitsland, maar voor geen van beide landen is dit een prioritaire kwestie.

Zaterdag, 21 april 2018

We volgen de Rur stroomopwaarts richting haar bron in de Hoge Venen. De Rur mondt in Roermond uit in de Maas en is niet te verwarren met de Ruhr, een zijrivier van de Rijn waarnaar het Ruhrgebied is genoemd. ‘s Middags passeren we het stuwmeer van de Perlenbach en met wat geluk zien we hier enkele wilde narcissen in bloei. Langs een mooi smal paadje, hoog boven de Perlenbach, bereiken we Monschau. We bewonderen deze “parel van de Eifel” waar het stadsbeeld met de vakwerkhuizen en typische gevels in 300 jaar tijd bijna niet veranderd is. Ooit was het een Waalse plaats met de naam Montjoie in het hertogdom Limburg. Pas in 1918 veranderde het stadje onder keizerlijk bevel zijn naam officieel van Montjoie naar de Duitse uitspraak hiervan: Monschau. We nemen de tijd voor een terrasje vooraleer we de laatste kilometers van onze wandeling aanvatten. We sluiten de dag af met een restaurantbezoek en een kasteelovernachting.

Zondag, 22 april 2018

Vanuit Mützenich wandelen we zuidwaarts naar het Kreuz im Venn, een imposant kruis van 6 m hoog op een 12 m hoge rots. Via een paar schitterende stukjes van de Belgische Hoge Venen bereiken we ‘s middags Kalterherberg waar we onze dorst kunnen lessen. Op onze terugweg passeren we het klooster van Reichenstein. In Mützenich is er nog gelegenheid voor een afscheidsdrankje.

April
Za 28

Woudloperstocht door het Zoniënwoud

Tochtbegeleiding: René Brynaert

Tel: 016 40 66 30

E-mail: (niet voor snel antwoord)

 • Type: dagstaptocht
 • Afstand: 20 km, inkorten halfweg kan.
 • Samenkomst: om 11u20 bij het station van Bosvoorde niet 10u20 zoals fout vermeld in het Ronserboekje. We wachten op de trein die om 11u 17 uit Brussel-Noord aankomt. Of we de tocht dan een beetje moeten inkorten zien we dan wel ter plaatse in overleg met de aanwezigen.
 • Meebrengen: aangepast schoeisel (kan drassig zijn!) en kleding, boterhammen en drank voor ’s middags, € 1 Ronsergeld, wat kleingeld voor een eventueel café, een zakje voor je afval, een zitje voor een droge poep. Geen honden.
 • Verkeersinfo: neem een WE-biljet tot Hoeilaart, vanwaar we terugkomen. Als je van verder dan 100 km komt is het gebruik van een Railpas wel goedkoper. Voor wie met de wagen komt: om het uur is er een trein tussen Bosvoorde en Hoeilaart, die doorrijdt naar Brussel.
 • Deelnemen: aanmelden mag maar hoeft niet.

Een hele dag met de Ronsers in de lekkere, gezonde boslucht. Ooit was het Zoniënwoud drie keer zo groot als nu, maar in de loop van de 19de eeuw werd het herleid tot wat het nu is. ‘De beaux restes’ zeggen ze in het Frans. Wij zeggen: wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Over drie gewesten ligt het woud nu gespreid: Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Het is vooral gekend als een ‘kathedraalblos’ met hoge slanke beuken die er uitzien als zuilen van een heiligdom. Sedert enkele jaren streven de houtvesters naar meer diversiteit en worden er ook andere inheemse bomen aangeplant. Dit werkt de biodiversiteit in de hand en voorkomt de volledige verdwijning van het bos als een ziekte één bepaalde boomsoort aantast. Er zouden in het Zoniënbos ongeveer 250 reeën leven, 15 soorten vleermuizen, 137 soorten spinnen, 900 soorten paddenstoelen, maar ook eekhoorns, vossen, marters, talrijke soorten vogels en sedert kort kwamen er ook everzwijnen bij de familie. We lopen langs dreven, holle wegen, vijvers en dellen en genieten van de lentebloeiers zoals de bosanemonen en hier en daar zelfs enkele boshyacinten. We starten in Bosvoorde (Brussels gewest) en vervolgens door het Vlaamse en tenslotte door het Waalse gedeelte. Net voor we het bos verlaten wandelen we door het Solvaypark met kasteel en het Folonmuseum. We eindigen in Hoeilaart waar op een boogscheut van het station enkele herbergen zijn voor een afscheidspint.